הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה, 64052.2.2
שם המרצה: גולדמן בתיה
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 3.5 ש"ש, 7 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: ציונים בעבודה מעשית שנה ב' ובמכון הלימודי
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תהיה מוכנה מבחינה דידקטית, ניהולית, ומקצועית להיות סטאג'רית (מורה בשנה הראשונה להוראה) בחינוך המיוחד.
הסטודנטית תוכל להכין תל"כ (תכנית לימודית כללית) למקצועות, להכין וללמד שיעורים התואמים לרמת הכתה עם המחשות ואביזרים המתאימים למיוחדות (עיוורון, מש"ה, ASD, וכו')
הסטודנטית תהיה רגישה לתחומים הרגשיים, החברתיים , וההתנהגותיים של תלמידי הכתה
הסטודנטית תעבור תהליך בתקשורת בין-אישית עם המורה המכשירה, סייעות, צוות פרא-רפואי והורים במטרה לניהול כתה בחינוך המיוחד בשנת הסטא
תיאור הקורס: ההתנסות בשנה ג' מתמקדת בסמסטר א' בכל הקשור להכנת והעברת שיעור כיתתי, בשילוב חיובי לתוך צוות הכיתה, לפיתוח קשרים והתמודדות עם אתגרים עם תלמידי הכתה. הסמסטר מסתיים עם שבוע מרוכז שבו הסטודנטית מגיעה יום יום, מעבירה שיעורים במקצועות שונים ואחראית על ניהות הכתה.
בסמסטר ב', הסטודנטית מחליפה נושא, מעבירה שיעורים יחד עם המורה המכשירה "הוראה בצמד" ואחראית על יוזמה כיתתית\בית-ספרית – תכנון, ביצוע ומשוב.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1 – נוכחות בכתה
2 3 – תחילת העברת שיעור כיתתי בנושא חדש
3 4-5 – העברת "שיעור בצמד" עם המורה המכשירה – תכנון משותף ורפלקציה
4 6-9 – המשך העברת שיעורים שבועיים
5 10-12 העברת יוזמה כיתתית\בית-ספרית והמשך העברת השיעור השבועי
6 13-14 סיכום\שיעור פרידה\שילוב בתוך מסיבות סוף שנה ו\או הצגות סוף שנה
חובות הסטודנט בקורס: העבודה מעשית "אקדמיה כתה" על הסטודנטית להיות נוכחת ולדווח על שעות בכתה. יש צורך להשלים שעות אם יש היעדרות.
הסטודנטית תגיש "קלסר עבודה מעשית" בסוף כל סמסטר עם מערכי שיעור, דפי עבודה\אביזרים ותרגילים שנתנו בדף חובות לכל סמסטר.
לא ניתן להתחיל סמסטר ב' בכתה עד להגשת קלסר סמסטר א'.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 10%
נוכחות 10%
משוב מורה מכשירה 10, קבלת משוב רפלקציה 5, תפקוד בתקופת הלמידה מרחוק 10 25%
תלקיט 5%
הוראת שיעורים 50%
רשימה ביבליוגרפית:
1) "דוגמה אישית חוסכת מילים", הד החינוך, מרס-אפריל, 2004, עמ' 26-27, ת"א: הוצאת הסתדרות
2) Gibson, Elaine "7 Steps in Coping With a Negative Child" לא כתוב המקור הוצאה וכו...
3) אהרוני, מאו"ר - מאגר חומרי למידה ברשת ; 2010\07\04; ניהול ידע צריך להיות כתוב נכון כפי שכותבים אתר אינטרנט.
4) תכנון למידה משמעותית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים:
http://www.tl.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2117811
5) רייטר, ש. (2003). הסביבה הלימודית כאתגר להתפתחות,סוגיות בחינוך מיוחד, 18, עמ' 87-93.