הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התמודדות המשפחה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, 64007.1.1
שם המרצה: אלון רעיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר קיץ
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תכיר את המאפיינים הייחודים של משפחה המגדלת ילד חריג ותראה בה מערכת דינאמית המתמודדת עם חריגות ברמות שונות: הפרט, המשפחה והקהילה.
2.   הסטודנטית תכיר בקשיים הייחודיים והמצוקות בהם נתקלות משפחות של ילדים עם חריגות בתוך ההתמודדויות מול מערכת החינוך וכללי הבירוקרטיה.
3.   הסטודנטית תיחשף לעקרונות בסיסיים של התווית דרכי עבודה (יעוץ וטיפול) עם משפחות לילדים חריגים.
תיאור הקורס: הקורס יעסוק במשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים, מתוך החשפות לעולם המאתגר של ההורים ומשפחה בה גדל ילד עם לקות. בקורס נלמד אודות שיטות עבודה יעילות לעבודה עם המשפחה ועם הורי הילד.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מושגי יסוד בהורות.
2 תפיסת המשפחה כמערכת-דגם אקולוגי
3 מחזור חיי המשפחה- דגם התפתחותי.
4 תיאוריה ומודל של מצבי משבר ולחץ.
5 מעגל החיים המשפחתי של משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים.
6 התבוננות במסע החיים של משפחות לילדים עם אוטיזם.
7 אחים ואחיות לילדים עם צרכים מיוחדים.
8 משפחה בהפרעת קשב.
9 הורים במפגש עם המוח המיוחד של ילדם.
10 .
11 העבודה הטיפולית עם הורים לילדים מנקודת מבטו של איש המקצוע.
12 העבודה הטיפולית עם הורים לילדים מנקודת מבטו של איש המקצוע.
13 חשופים בצריח ההורים משתקפים בעיניהם של אנשי החינוך והטיפול.
14 חשופים בצריח ההורים משתקפים בעיניהם של אנשי החינוך והטיפול.
חובות הסטודנט בקורס: 1. הגשת 6 מטלות לאורך הקורס.
2. הגשת עבודה מסכמת
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 50%
תרגילים 50%
רשימה ביבליוגרפית:
1.   איילון, ע. (1985). איזון עדין, התמודדות במצבי לחץ במשפחה. ספריית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תל אביב.
2.   ברגמן, ז. כהן, א. (1994). המשפחה מסע אל עמק השווה. עם עובד, תל אביב.
3.   דנינו, מ. (2007). ההורה כמאמן. רימונים, ישראל.
4.   ויטאקר, ק. נפייר א. (1985). משפחה במבחן. פועלים, תל אביב.
5.   כפיר, נ. (1993). כמו מעגלים במים. עם עובד, תל אביב.
6.   סאטיר, ו. (1989). המשפחה המודרנית: לחיות יחד. ספריית פועלים, תל אביב
7.   סלומון, ש. ירמיה, נ. קורן-קריא נ. אופנהיים, ד. (2007). הורות ואוטיזם: התקשרות, תובנה הורית, והשלמה עם קבלת האבחנה. בתוך כהן א' (עורכת), חווית ההורות- יחסים, התמודדות והתפתחות, ירושלים, הוצאת אח.
8.   פאלוט, א. (2007). מה נשתנה. מכון מופת, תל אביב.
9.   פלוטניק, ר' (2008). "הקול ההורי" של הורים לילדים בעלי לקויות למידה קשב וריכוז בתוך ר' פלוטניק, לגדול אחרת, עולמם הרגשי והחברתי של ילדים בעלי לקויות למידה, קשב וריכוז, שפה חדשה להורים ומחנכים (עמ' 157-177). חולון: הוצאת ספרים יסוד
10.   קרנוביץ, ס"ק ( 2006). הילד הלא מותאם: זיהוי בהפרעה חושית (PSD) וההתמודדות עימה, אמציה, חיפה
11.   רביב, ע., כצנלסון, ע. (1986). משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו. ספריית מעריב, תל אביב.
12.   תפארת, ס., אליצור, י. (2007). משבר, התמודדות וצמיחה אימהית בתגובה למחלה פדיאטרית כרונית. בתוך כהן א' (עורכת), חווית ההורות- יחסים, התמודדות והתפתחות, ירושלים, הוצאת אח.