הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: אוטיזם, 64018.1.1
שם המרצה: אלון רעיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: קורס מוגבלות שיכלית התפתחותית.
קורס פסיכופתולוגיה.
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תכיר את ההגדרה של ההפרעה ההתפתחותית הנרחבת
2.   הסטודנטית תכיר את הגורמים השונים הידועים כיום ללקויות רצף הASD
3.   הסטודנטית תכיר את מאפייני הלקות ברמות התפקוד השונות והתנהגויות הנלוות לה.
4.   הסטודנטית תכיר דרכי אבחון והערכה של ילד עם חשש לASD .
5.   הסטודנטית תחשף לגישות התערבות מקובלות ולשיטות עבודה עם ילדים ברצף הASD.
תיאור הקורס: בקורס נעסוק בהפרעות ברצף האוטיזם, נלמד את ההגדרות העדכניות של הלקות, וכן נלמד אודות תאוריות העוסקות בהבנת מהות הלקות דרכי האיבחון ודרכי הטיפול בילדים ברצף האוטיזם
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 ASD– מבוא והיסטוריה של הלקות. חומר קריאה: דרומי, א'. (2017). אוטיזם מסע להבנת הרצף, פרק ראשון: מיתוסים על אוטיזם., הוצאת ספרי ניב.
2 הגדרות הלקות. חומר קריאה: DSM 5
3 אפיונים של ההפרעות השונות ברצף האוטיזם. חומר קריאה: דרומי, א'. (2017). אוטיזם מסע להבנת הרצף, הוצאת ספרי ניב.
4 פרופיל קליני של ילדים ברצף. חומר קריאה: דרומי, א'. (2017). אוטיזם מסע להבנת הרצף, הוצאת ספרי ניב.
5 אפיונים של ההפרעות השונות ברצף האוטיזם. חומר קריאה: דרומי, א'. (2017). אוטיזם מסע להבנת הרצף, הוצאת ספרי ניב.
6 תיאוריות להבנת הלקות (תיאוריית המינד, לכידות חלשה, תפקודים ניהוליים.) חומר קריאה: דרומי, א'. (2017). אוטיזם מסע להבנת הרצף, הוצאת ספרי ניב.
7 תיאוריות להבנת הלקות (תיאוריית המינד, לכידות חלשה, תפקודים ניהוליים.) חומר קריאה: דרומי, א'. (2017). אוטיזם מסע להבנת הרצף, הוצאת ספרי ניב.
8 . חומר קריאה: דרומי, א'. (2017). אוטיזם מסע להבנת הרצף פרק ארבע: מחקרים נוירביולוגים וגנטים על אוטיזם, הוצאת ספרי ניב.
9 . חומר קריאה: דרומי, א'. (2017). אוטיזם מסע להבנת הרצף פרק ארבע: מחקרים נוירביולוגים וגנטים על אוטיזם, הוצאת ספרי ניב.
10 סימנים מוקדמים בינקות.
11 דרכי אבחון. חומר קריאה: לוינגר, ס. (2014). מעבר לקשת חידושים באיבחון ובטיפול של ילדים בספקטרום האוטיסטי. קרית ביאליק: אח.
12 דרכי אבחון. חומר קריאה: לוינגר, ס. (2014). מעבר לקשת חידושים באיבחון ובטיפול של ילדים בספקטרום האוטיסטי. קרית ביאליק: אח.
13 שיטות טיפול. חומר קריאה: בן צבי, מ. (2009) אוטיזם – טיפול באמצעות ניתוח התנהגות הוצאת אח: חיפה.
14 שיטות טיפול. חומר קריאה: בן צבי, מ. (2009) אוטיזם – טיפול באמצעות ניתוח התנהגות הוצאת אח: חיפה.
חובות הסטודנט בקורס: 1.   השתתפות מלאה ופעילה במהלך הקורס.
2.   קריאת חומר בבליוגרפי.
3.   הגשת תרגיל.
4.   מבחן מסכם
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 40% 56
מבחן 60% 56
רשימה ביבליוגרפית:
1.   אטווד, ט. (2006). תסמונת אספרגר, הוצאת אח.
2.   ארד, א' (2008). ויסות תחושתי בשגרת היום של ילדים על הספקטרום האוטיסטי. בתוך הרצאות נבחרות על אוטיזם. תל-אביב, הוצאת גיא.
3.   בוסתן, נ' (2008). סביבת החיים הטבעית כסביבה טיפולית בגן הילדים. בתוך הרצאות נבחרות על אוטיזם (עמ' 57-54). תל-אביב, הוצאת גיא.
4.   בן צבי, מ. (2009) אוטיזם – טיפול באמצעות ניתוח התנהגות הוצאת אח: חיפה.
5.   בראומינגר, נ', בן-ארצי (אגם), ג' וקמחי, י' (2007). שילוב אקדמי וחברתי אצל ילדים על פני הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. בתוך שילובים: לומדים עם מוגבלויות המערכת החינוך (עמ' 499-461). חיפה: אחווה.
6.   גל, ר' (2011). שילוב כוחות בין מנתחי התנהגות למרפאות בעיסוק בטיפול באנשים ברצף האוטיסטי. כתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק , 20(2), 127-111.
7.   גמליאל, י. וירמיה, נ. (2008). מדדים לאיתור ואבחון הפרעות ברצף האוטיזם בשנים הראשונות לחיים, פסיכו- אקטואליה, יולי 2008, עמודים 42-48.
8.   גרינספאן,ס. וידר ,ס. (2006). טיפול באוטיזם, הוצאת ספרים אמציה: חיפה .
9.   גרינספן, ס"י, ווידר, ש' וסימונס, ר' (2004). ילדים עם צרכים מיוחדים: מדריך לעידוד צמיחה אינטלקטואלית ורגשית, קרית גת: קוראים.
10.   גרנדין, ט' (2006). השפה הסודית של בעלי החיים, תל-אביב: כתר.
11.   דואק-חורי, ס' (2008). שימוש במשחקי קופסא ככלי אינטגרטיבי לפיתוח כישורים חברתיים אצל ילדים ASD. בתוך הרצאות נבחרות על אוטיזם (עמ' 67-58). תל-אביב: הוצאת גיא.
12.   דולב, ס' (2011). אינטראקציה בין אמהות לילדים עם אוטיזם: חשיבותה של רגישותה של האם לאיתותי הילד. כתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק , 20(2), 109-93.
13.   האדון, מ. (2004). המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, הוצאת מחברות לספרות.
14.   ויג, ע' (2007). מודל הDIR - מתיאוריה למעשה. בתוך ס' לוינגר (עורכת), קישורים (עמ' 279-247). קרית ביאליק: אח.
15.   זוהר, ד' (2007). סגנונות חשיבה והשפעותיהם על יחסים חברתיים בקרב ילדים על הספקטרום האוטיסטי. בתוך קישורים (עמ' 187-161). קרית ביאליק: אח.
16.   לבון, א' (2007). התחשבות בפרופיל הסנסורי בטיפול. בתוך קישורים (עמ' 222-189). קרית ביאליק: אח.
17.   לוינגר, ס' (2007). פיתוח המשחק הסימבולי של ילדים על הספקטרום האוטיסטי. בתוך קישורים (עמ' 92-59). קרית ביאליק: אח.
18.   לוינגר ,ס. קליין,פ. (2002) הכשר לקשר: הערכה וטיפול בילדים עם בעיות תקשורת. קרית ביאליק: אח. לוינגר, ס. (2010). תקשורת: טיפול בילדים עם בעיות תקשורת בגילאי בית הספר היסודי. קרית ביאליק: אח.
19.   לוינגר, ס. (2014). מעבר לקשת חידושים באיבחון ובטיפול של ילדים בספקטרום האוטיסטי. קרית ביאליק: אח.
20.   מגנסון, ל. כ (2010) הוראת ילדים עם אוטיזם והפרעות אחרות על הרצף, אמנות ומדע. קרית ביאליק: אח.
21.   מישורי, ע. (2014) מסע החיים עם אוטיזם- סיפור חייהם של הורים, הוצאת מופ"ת
22.   פלזנטל-ברגר, נ' (2007). גישה אינטראקטיבית לטיפול בילדים עם ASD בתפקוד גבוה. בתוך ס' לוינגר (עורכת), קישורים (עמ' 245-225). קרית ביאליק: אח.
23.   ריצ'מן, ש' (2000). לגדל ילד עם אוטיזם, קרית גת: קוראים.