הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: אבחונים, 64009.1.1
שם המרצה: אלון רעיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תכיר את המבחנים הפסיכולוגיים (מבחני משׂכל, מבחני כושר ומבחני אישיות), את מטרותיהם, את מהותם, את השימוש בהם ואת מגבלותיהם.
2.   הסטודנטית תכיר את עקרונות המבחנים ואת המבנה שלהם, את דרכי השימוש וההעברה, את המסקנות וההשלכות שלהם לגבי תפקוד התלמיד.
3.   הסטודנטית תדע לנתח את הממצאים העולים מהכלים השונים תוך הסתייעות בדוחות פסיכולוגים ולעבדם לתוכנית עבודה מותאמת לצרכי התלמיד.

תיאור הקורס: תלמידים בחינוך המיוחד עוברים מבחנים פסיכולוגים שונים במהלך ההשמה שלהם לחינוך מיוחד וגם לאורך שנות לימודיהם . למורה בחינוך המיוחד נדרש ידע אודות מבחנים פסיכולוגים כיוון שהוא נדרש לקרוא ולהבין את משמעותם של איבחונים שעוברים תלמידיו. בנוסף עליו לדעת לגזור תוכנית עבודה מותאמת על פי הממצאים העולים מהאיבחונים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 ציוני דרך בהיסטוריה של אבחונים
2 אבחונים סטנדרטים- תוקף, מהימנות, התפלגות נורמטיבית, אחוזונים וציוני תקן.
3 מאפייני האינטליגנציה
4 IQ לעומת אינטליגנציה רגשית
5 מבחני יכולות ומבחני הישגים
6 מבחני אישיות
7 מבחנים השלכתים
8 שאלונים לדיווח עצמי
9 שלבים בתהליך האבחון: ראיון הורים, ראיון מורים, ראיון הילד, תצפיות.
10 אתיקה בהעברת מבחנים.
11 ניתוח ממצאים שעולים מן הדו"ח ובניית תוכנית עבודה מותאמת.
12 הצוות החינוכי, הטיפולי והצוות הפרא רפואי בבית הספר.
13 סוגיות באבחון בגיל הגן.
14 סוגיות באבחון מחוננים.
חובות הסטודנט בקורס: 1. הגשת 12 מטלות לאורך השנה. חלק מהמטלות דורשות צפיה בסרטונים.
2. מבחן מסכם
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50% 55
תרגילים 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
1.   אנסטאזי, א. (1990). מבחנים פסיכולוגיים. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
2.   בייט-מרום, ר., אליס, ש., ומאיר, נ. (1990). מבחנים פסיכולוגיים – מדריך למידה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
3.   בנזימון, ח. (1982). לצאת מן המבוך, דוגמאות לאבחונים פסיכולוגיים. הוצאת דביר.
4.   בנימין, א. (1991). הראיון המסייע. ספריית פועלים, תל-אביב.
5.   גלנץ, י. (1996). מבחנים פסיכולוגיים. אחיאסף, נתניה.
6.   דוד, ח. (2016). מחוננים בעלי לקויות למידה, בעיות רגשיות או בעיות חברתיות. פסיכולוגיה עברית, פרדס חנה כורכור.
7.   דוד, ח. (2014). הילד המחונן ובית הספר. פסיכולוגיה עברית, פרדס חנה כורכור.
8.   שני, ד., נבו, ב. (2006). סוגיות מרכזיות באבחון פסיכולוגי של ליקויי למידה. בתוך: מפגש – כתב עת לעובדים סוציאליים, עמ' 59-70.
9.   Baron, I. S. (2004). Child neuropsychology: Current status. In Neuropsychological Evaluation of the Child, pp. 3-34. Oxford & New York: Oxford University Press.
10.   Silver, C.H. et al. (2008). Learning disabilities: The need for neuropsychological evaluation. Archives of Clinical Neuropsychology, 23, 217-219. .
11.   Guimaraes, C.A. et al. (2007). Temporal lobe epilepsy in childhood: Comprehensive neuropsychological assessment. Journal of child neurology, 22(7), 836-840.