הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תקשורת בין אישית, 66002.1.1
שם המרצה: אביב כהן טללי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מתן ידע על מטרות הראיון, התנאים לניהולו ושלבי ניהול ראיון יעוצי.
תיאור הקורס: העברת ידע בדבר קיום ראיון, מטרותיו ונושאים שונים הקשורים במבנה ותהליך הראיון.

הקורס ישלב צפיה בסרטים וניתוח ראיונות
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1   מהו ראיון, מטרותיו
2   תנאים מוקדמים לקיום ראיון
3   מבנה הראיון
4   חוזה טיפולי
5   שאלת שאלות
6   מפגש איסוף מידע ועיבודו
7   שיקוף
  תרגום
  פירוש
התנסות בנ"ל דרך צפיה
אמצעים הבעתיים
פרידה
מהו ראיון, מטרותיו
2 תנאים מוקדמים לקיום ראיון
3 מבנה הראיון
4 חוזה טיפולי
5 שאלת שאלות
6 מפגש איסוף מידע ועיבודו
7   שיקוף
8 תרגום
9   פירוש
10 התנסות בנ"ל דרך צפיה
11 אמצעים הבעתיים
12 פרידה
חובות הסטודנט בקורס: *   נוכחות בהרצאות.

*   הגשת עבודת סיכום.

מבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100%
רשימה ביבליוגרפית:
בנימין אברהם, הראיון המסייע, הוצאת הפועלים, 1990