הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תורת המבחנים, 66009.1.1
שם המרצה: אביב כהן טללי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: כלים להערכת תלמידים לצורך סינון .
תיאור הקורס: במהלך הקורס יסקרו אבחונים פורמאליים , תהיה התייחסות לאנשי מקצוע שונים אליהם יועצות אמורות להפנות .
ינתנו כלים לניתוח ציורי ילדים מהפן ההתפתחותי והרגשי
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 סקירה של נושא האבחונים ותפקיד היועצת
2   סקירת אנשי מקצוע
3 התפתחות הכושר הגרפי של הילד
4 ניתוח ציור בית
5 ניתוח ציור עץ
6 ניתוח ציורי אנוש
7 התנסות בניתוח
8 התנסות בניתוח
9 ניתוח ציורי משפחה
10 התנסות בכך
חובות הסטודנט בקורס: מבחן

•   השתתפות פעילה

•   "אחת למען כולם וכולם למען אחת" – סיכום שיעור אחד והעלתו לבלוג המשותף או הצגת נושא רלוונטי בכיתה: נושאים אפשריים: בניית טופס ב – Google Docs, פייסבוק, עריכת סרטים ב – Movie Maker...

•   בניית 3 סדנאות חוויתיות, המיועדת לתלמידות תיכון, בנושא עבודת המידות, תוך שימוש במיומנויות שנלמדו במהלך הקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100%
רשימה ביבליוגרפית:
יהודה רימרמן, ציורי ילדים כאמצעי הבעה ואבחנה. הילד ניכר בציוריו, הוצאת אוצר המורה (1995)
משה רז, הציור כראי הנפש, ניתוח ציורי ילדים ומבוגרים, רסלינג, 2012.
עמליה עינת, הורים מול מחסום הדיסלקסיה, הקיבוץ המאוחד, 2003