הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פסיכופתלוגיה, 66010.1.1
שם המרצה: אביב כהן טללי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הקנית ידע לגבי מצבים נורמליים ואבנורמליים תוך כדי מתן כלים להתמודדות בכיתה עם ילדים בעלי מאפיינים דומים.
תיאור הקורס: במהלך הקורס ילמדו הגדרת פסיכופתלוגיה, קריטריונים, מבנה אישיות, הפרעות אישיות מחלות נפש והפרעות ייחודיות לילדים. תינתן התייחסות
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מהי התנהגות אבנורמלית?
2 גורמים סיבתיים להתנהגות האבנורמליים
3 מהן מרכיבי האישיות ומהי הפרעת אישיות
4 הפרעה סיזואידיפלית, פארונאידית
5 הפרעה נרקסיסטית, בורדרליין ואנטי סוציאלית.
6 הפרעת אישיות תלותית, הימנעותית
7 מניה דיפרסיה
8 סכיזופרניה דיכאון
9   הפרעות חרדה
10 הפרעות קשב וריכוז
11 הפרעת התנהגות
12 הפרעות אכילה
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות בשיעור
מבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100%
רשימה ביבליוגרפית:
1.   פסיכופתלוגיה והחיים המודרניים,ר. קרסון,ג' בוצר, ס' מינקה, האוניברסיטה הפתוחה. (2001)
2.   פרקים נבחרים בפסיכיאטריה,א. אליצור,ש.טיאנו,ח. מוניץ,\מ. נוימן הוצאת פפירוס אוניברסיטת ת"א.( 1995)
3.   פסיכיאטריה של הילד והמתבגר ,א.אפטר,י.הטב,א.ויצמן,ש.טיאנו.הוצאת דיונון אוניברסיטת ת"א.(1998)
4. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition DSM-5 , AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION