הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מבנה מערכת החינוך, 66001.2.1
שם המרצה: אביב כהן טללי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: נתינת מידע על מערכת החינוך, הסטוריה ועדכונים, תוך שימת דגש על תפקיד היועצת החינוכית .
תיאור הקורס: במהלך הקורס נסרוק את מטרות מערכת החינוך, בעלי תפקידים, חוקים ותפקיד היועצת.
הקורס כולל התנסויות
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1   מהו ביה"ס עבורי- באמצעות התנסות חוויתית

  נושא, מטלות וחומר קריאה
1   מהו ביה"ס עבורי- באמצעות התנסות חוויתית
2   חזון ביה"ס
3   בדיקת הקשר בין החזון למציאות . דרך ניתוח אתרי בתי ספר
4   המשך הנ"ל
5   מנהל ביה"ס
6   אנשי אנדמינסטרציה, תפקידם והקשר ליועצת
7   מחנכ/ת כיתה
  אנשי מקצוע מחוץ למערכת, פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, אחות
  תפקיד היועצת – שני שיעורים
הערכת מערכת החינוך  נושא, מטלות וחומר קריאה
1   מהו ביה"ס עבורי- באמצעות התנסות חוויתית
2   חזון ביה"ס
3   בדיקת הקשר בין החזון למציאות . דרך ניתוח אתרי בתי ספר
4   המשך הנ"ל
5   מנהל ביה"ס
6   אנשי אנדמינסטרציה, תפקידם והקשר ליועצת
7   מחנכ/ת כיתה
  אנשי מקצוע מחוץ למערכת, פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, אחות
  תפקיד היועצת – שני שיעורים
הערכת מערכת החינוך

1   מהו ביה"ס עבורי- באמצעות התנסות חוויתית
2   חזון ביה"ס
3 בדיקת הקשר בין החזון למציאות . דרך ניתוח אתרי בתי ספר
4 המשך הנ"ל
5 מנהל ביה"ס
6 אנשי אנדמינסטרציה, תפקידם והקשר ליועצת
7 מחנכ/ת כיתה
8 אנשי מקצוע מחוץ למערכת, פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, אחות
9 תפקיד היועצת – שני שיעורים
10 הערכת מערכת החינוך

הערכת מערכת החינוך

הערכת מערכת החינוך
חובות הסטודנט בקורס: *   , השתתפות פעילה.

, הגשת עבודה
  מבחן קריאה ביבליוגרפית.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100%
רשימה ביבליוגרפית:
. גולדברגר, ד.,(1998), הזכות לדעת , זכויות וחובות של הורים במערכת החינוך, הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד.
2   אורנשטיין, א. קאליש, נ. בנימיני, ד. כץ, י. (עורכים) (תשנ"א) בין לומדים למלמדים- מזווית ראיה אחרת. משרד החינוך והתרבות.
3   בר-אל ציפי (1996) פסיכולוגיה חינוכית. רכס: אבן יהודה.
4   חקיקה וחוזרי מנכ"ל (כפי שיפורסם).
5   יוסיפון, מ. (1998) מערכת החינוך בעידן הפוסט מודרני: מגמות בשינוי תפקיד היועץ החינוכי בבית הספר העתידי, בתוך: לזרובסקי ופלדמן (עורכות) מרחב ונחלה בייעוץ החינוכי, מכללת בית-ברל, רכס: חיפה.
6   צוקרמן, ניצן, ובלשר- אצבע על הדופק יזמות יעוץ.
7   רוג'רס, ק. (1986) חופש ללמוד. ספריית הפועלים: ת"א.
8

  שרן, ש. ושחר ח. (1990) ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. שוקן: ת"א.