הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: יעוץ מערכתי, 66016.1.1
שם המרצה: אביב כהן טללי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרות הקורס: * גיבוש תפיסת תפקיד של היועץ החינוכי בראיה מערכתית, והבנת חשיבות ראיה זו לעבודה אפקטיבית של היועץ.

* פיתוח מיומנויות אצל הסטודנטית לבניית כלים לאבחון מערכתי.
תיאור הקורס: הצגת מאפייני העבודה המערכתית תוך התמקדות על הכנת סדנא.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מהיא מערכת וכיצד מעריכים אותה
2 מטרת העבודה המניעתית
3 כלים לבניית סדנא
4 כנ"ל
5 כלים העתיים
6 כלים הבעתיים
7 כלים הבעתיים
8 כלים להנחיה שית דגש על מבנה קבוצה,תפקידים וניהול הקבוצה
9 העברת סדנא
חובות הסטודנט בקורס: העברת סדנא
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
פרויקט 100%
רשימה ביבליוגרפית:
ללא קריאה