הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התערבות בשעת משבר, 66015.1.1
שם המרצה: אביב כהן טללי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: זיהוי קבוצות סיכון ומצבי משבר.
מודלים להתערבות בזמן משבר.
הכרת סוגי המשברים והליכי התמודדות.
לימוד הדינאמיקה של סוגי מצבי המשבר.
הכרת ההשלכות התפתחותיות רגשיות על ילדים.
הבנות קוגניטיביות של משברים וכלים טיפוליים מתאימים ליועצת.
תיאור הקורס: הכרת מצבי משבר בחיי הילד והמשפחה תוך כדי מתן כלים להתמודדות ייחודית ליועצת.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 משבר, לחץ, טראומה. לימוד תוך התנסות אישית
2 שלבי המשבר באופן כללי וקבוצות הסיכון
3 התפתחות המשבר
4 מודל ההתערבות במשבר ותפקיד היועצת
5 מעברים במעגלי המשפחה ונקודות הסיכון
6 כנ"ל
7 אלימות במשפחה
8 חולי במשפחה
9 גירושין
10 גירושין
11 מוות
12 מוות
חובות הסטודנט בקורס: מבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100%
רשימה ביבליוגרפית:
1. כפיר, נ'. (1989). כמו מעגלים במים. הוצעת עם עובד ת"א.
2. אילון, ע' (1983). איזון עדין התמודדות במצבי לחץ במשפחה. ספרית הפועלים. ת"א
3. וינברגר, מ'. (1993). ילדי מחלוקת עיון בספרות ילדים מסייעת בנושא הגירושין. הוצאת אור- עם.
4. גרנות, ת'. (2001). בלעדיך השפעות אובדן על ילדים ונוער. הוצאת משרד הבטחון.
5. רובין, ש., מלקינסון, ר., ויצטום, א. (2016), הפנים הרבות של אובדן והשכול . אוניברסיטת חיפה.
מודל ה