הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ניהול כיתה, 60008.1.2
שם המרצה: אביחי ורדית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הכנת התלמידות להתמודדות עם מגוון האתגרים בניהול כיתה בדור הנוכחי.
מתן שיטות וכלים שיסייעו לסטודנטיות להשתלב בהוראה בזמן הסטאז' ולאחריו.
תיאור הקורס: העמקת רמת המודעות לאישיות המורה ולסגנונות מנהיגות וניהול כיתה. מתן כלים ומיומנויות ליצירת סמכות ושיתוף פעולה של התלמידים בתהליך הלמידה. זיהוי תופעות חריגות אצל תלמידים ודרכי התמודדות וטיפול. תפקיד המורה במרחב הכיתתי וכן השפעתו על תדמית הילד ועל השגיו.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הקדמה – תפקיד המורה לאור אתגרי התקופה, מטרות המורה וכו'
2 שונות בין תלמידים
3 דעת חכמי ישראל בנושאי חינוך ומשמעת
4 גישות בפסיכולוגיה ותרומתן להוראה
5 תקופת הסטאז' – קשיים ופתרונות, הוראה בצמד ועוד
6 המורה כמנהיג הכיתה – סוגי מנהיגות
7 בעיות משמעת – מניעה, התמודדות וטיפול
8 אקלים כיתה והתנאים לצמיחתו
9 הנעה ללמידה – שיטות להנעת סוגים שונים של תלמידים
10 דרכים ליצירת קשר חיובי עם תלמידים, הורים והנהלה
11 חשיבות שיחה אישית וכיתתית
12 גיל ההתבגרות – תהליכים ותופעות אופייניות והתמודדות איתן
13 חשיבות הפעילות החברתית ככלי להעצמת הקשר בין תלמידים למורים
14 זיהוי והתמודדות עם תופעות לא רצויות אצל תלמידים: אנורקסיה, אלכוהול, סמים, דכאון וכו'
חובות הסטודנט בקורס: •   נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בקורס
•   רפלקציות במהלך השיעורים
•   עבודה בסיום הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 30%
עבודה 70%
רשימה ביבליוגרפית:
•   אגוזי, נ., (2005). אומנות המשחק. אשכולות חשיבה.
•   אורלוויק נ. (1996) – משמעת מתוך אהבה. הוצאת פלדהיים.
•   אלוני, נ. (2008). דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי. תל אביב: הוצאת קו אדום הקיבוץ המאוחד. עמ' 47-16.
•   אלוני, נ. (2008). "בעיקר אינטלקטואלים ונדיבים: על טיפוחם והכשרתם של אנשי חינוך ראויים לשמם". בתוך: ד. כפירות. אריאב (עורכות). משבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנת. מכון ון ליר בירושלים. הוצאת הקיבוץ המאוחד.
•   אלקלעי, נ. (2005). אוגדן לניהול כיתה. הוצאת רכס.
•   אנטונובסקי, א. (1998). המודל הסלוטוגני כתיאוריה מכוונת בקידום בריאות. מגמות, כרך ל"ט.
•   אפלויג נ. ,שלו-ויגיסר י. (2010). תפקיד המורה בתחילת המאה ה-21. מכון ון ליר.
•   ארהרד, ר. (2001). אקלים חינוכי מיטבי, ערכה לאבחון והתערבות. שירות פסיכולוגי ייעוצי, היחידה למחקר ולפיתוח. ירושלים: משרד החינוך.
•   בנבנישתי, ר., חורי-כסאברי, מ., רוזינר, א. ואסטור, ר.א. (2005). הקשרים בין אקלים בית ספרי, אלימות והישגים אקדמיים כפי שנמדדו על ידי המיצ"ב: דו"ח מחקר. האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.
•   בנימין, א. (1990). הראיון המסייע. הוצאת ספריית הפועלים.
•   בראשי-אייזן, ד. לוטנר- טמיר, מ. עוז, מ. ושדמי, ח. (2008). דיאלוג מורה תלמיד מתווה לשיחות אישיות בין מורים לתלמידים. הוצאת משרד החינוך.
•   יריב, א. (2010). יש לי עיניים בגב - טיפול בבעיות התנהגות בבית הספר. הוצאת רכס.
•   יריב א. (1996) – שיחת משמעת. הוצאת רכס.
•   יריב א. (1999) – שקט בכיתה בבקשה. הוצאת רכס.
•   כץ, ר. (2005). חשיבה תוצאתית. הוצאת משכל.
•   לאבוי ר. (2006). קשה כל כך להתיידד אתך, איך לעזור לילד הסובל מליקויי למידה. הוצאת אמציה.
•   לאבוי ר. (2007). פריצת דרך במוטיבציה, ששה סודות שיעוררו מוטיבציה אצל ילדיכם. הוצאת אמציה . עמ' 60-146, 165
•   173, 247-251.
•   מאירוביץ, מ. וג'ייקובס, פ. (1985) משחקי חשיבה. הוצאת אדם
•   סרוף, א. קופר, ר. ודהארט, ג. (2004). התפתחות הילד טבעה ומהלכה. האוניברסיטה הפתוחה. מהדורה שלישית. כרך ב'. עמ' 682-633
•   עומר, ח. (2002). "תהליכי הסלמה והתנגדות לא אלימה". בתוך: המאבק באלימות ילדים. הוצאת מודן.
•   עשור, א. (2003). "בית ספר מצמיח: בית ספר התומך בצרכים נפשיים ומקדם קשב לעצמי ולאחר". בתוך: ר. אבירם (עורך), בית הספר העתידני: מסע מחקר לעתיד החינוך. (עמ' 211-165). הוצאת מסדה.
•   פוקס, א. (1985). שינוי כדרך חיים במוסדות החינוך. הוצאת צ'ריקובר.
•   פייבר א. ומייזליש א. (2000) – איך לדבר כך שהילדים ילמדו. הוצאת לייף סנטר.
•   רוזנווסר, נ. (עורכת), הנחיית קבוצות-מקראה. (1997). המרכז לחינוך קהילתי ע"ש ציפורי.
•   רולידר, ע., לפידות, נ. ולוי, ר. (2000). תופעת ההצקה בבתי הספר בישראל. עמק יזרעאל: מכללת עמק יזרעאל.
•   שמעוני, ש. (2000). משמעת בכיתה, היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים, מכון מופ"ת.

•   Bronfenbrenner. U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
•   Ghazi G. (2003). The relationship between forms of instruction, achievement and perceptions of classroom climate. Educational Researcher, 45 (1), 83-93.
•   Johnson, S. L. (2009). Improving the school environment to reduce school violence: A review of the literature. Journal of School Health, 79 (10), 451-465.
•   Olweus, D. (1999). Norway. In Smith, P.K. Morita, Y. Janger-tas, D. Olweus, D. Catalano, R.F. & Slee, P. (Eds.). The nature of school bulling: Across-national respective (pp.28-48). London: Routledge.
•   Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.
•   Wong, H & R, (1997) The First Days of School, Wong Publications
. י