הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: גישות חשיבה בנתיב יצירתי, 60002.1.3
שם המרצה: רוזין שרון
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: לאפשר סדנא חווייתית שתהפוך מידע חיצוני לידע פנימי משמעותי שיוכל להפוך להרגל שימושי בחיי היומיום של הסטודנטית.

1. הסטודנטית תכיר גישות שונות לטיפוח החשיבה.
2. הסטודנטית תוכל לזהות ולהדגים דפוסים וכשלי חשיבה- כמחסומי חשיבה.
3. הסטודנטית תתנסה בכלים ותרגילים לחשיבת רוחב/ חשיבת עומק /חשיבה יצירתית /חשיבה גמישה.
4. הסטודנטית תכיר תאוריות מרכזיות של יצירתיות.
5. הסטודנטית תחווה ותיפגש עם כח היצירתיות שבתוכה.
6. הסטודנטית תתרגל אסטרטגיות וכלים יצירתיים לפתרון בעיות בתחומים שונים מחיי היומיום.
7. הסטודנטית תפתח יכולת ראיה של "קשיים" ואתגרים כגורם מזמן לחשיבה יצירתית.
8. הסטודנטית תתרגל חשיבה מטא קוגניטיבית וכלים לפיתוח סוג חשיבה זה אצל תלמידים ובשדה החינוך בכלל.
תיאור הקורס: מתוך הסתכלות בתלמידות תוכנית רגב כבעלות פוטנציאל להיות מנהיגות לעתיד ומובילות בחברה ומשפיעות טוב על עצמן ועל הסובב אותן הקורס ,המועבר כסדנא חווייתית, יגע בהכרת גישות החשיבה, בפיתוח החשיבה תוך שימת דגש על פיתוח חשיבה יצירתית שהיא מיומנות חשיבה מסדר גבוה, המכילה בתוכה מגוון רחב של תאוריות ואסטרטגיות לפעולה, אשר תכליתן לאפשר חשיבה דינאמית, גמישה ואפקטיבית במצבים מורכבים. מצב מורכב הינו מצב בו ניתן להגדיר מספר בעיות משנה או לחלופין לבחור פתרון מיטיבי מבין מספר אפשרויות לפתרון.
במקביל יאפשר הקורס סביבה לימודית המפתחת קשב פנימי וקשב ורגישות לסביבה תוך פיתוח יכולות חברתיות של מנהיגות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 לימוד מושג חדש לדוגמא מהי חשיבה?, ידע לעומת ידיעה.(שימוש בידע קודם במצבים חדשים)
2 חימום והכרות חיבור לידע קודם ולימוד טקסטים הקשורים לכח המחשבה באדם + מטאקוגניציה.
3 פס"ח = פליאה, סקרנות וחקר - תרגיל התבוננות בטבע .(איסוף נתונים באמצעות כל החושים) + מטאקוגניציה
4 אדם כישות משתנה – על אמונה וכח רצון באמצעות מעגל הקשבה. (הקשבה בהבנה ובאמפתיה)
5 דפוסי חשיבה.
6 מודלים לחשיבה יצירתית: המודל של וואלס ושל אוסבורן עם דגש על חשיבה תוך תלות הדדית
7 כובעי החשיבה של אדוארד דה בונו
8 מח"א וחש"ם כלי חשיבת רוחב
9 מודלים לחשיבה יצירתית: המודל של וואלס ושל אוסבורן עם דגש על חשיבה תוך תלות הדדית
10 תכונות האדם היצירתי
11 הגדרת בעיות ומציאת פתרונות באמצעות כמה כלים יצירתיים
12 תרגול נוסף של פתרון בעיות באמצעות סקמפר
13 תרגיל סיכום קורס באמצעות יצירה.
חובות הסטודנט בקורס: 1. נוכחות והשתתפות פעילה בסדנא כולל קריאת מאמרי חובה . 20%
2. הגשת עבודת סיכום בסוף הסמסטר בת שלושה חלקים.
חלק א' תרגיל זמן איכות ויצירתיות 15%
חלק ב' התבוננות באמצעות יצירה ויומן מסע. 25%
חלק ד' רעיונות ליישום עם תלמידים בהוראה. 40%
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 20%
עבודה 80%
רשימה ביבליוגרפית:
דה בונו, "ששת כובעי החשיבה" כתר, 1989.
רונה רענן שפריר, "איש לומד לעוף" (על אפשרות לחיים יצירתיים) מטר, 2010.
בר יונה יצחק, "המצאות, מציאות ומה שמעבר . . " כרטא ירושלים, 2006.
יוזביץ רועי, "ראש גדול" (השגיות, הנאה והבלתי אפשרי) לודי, 2011
ג'וליה קמרון, "דרך האמן"(נתיב רוחני לשפע יצירה) חכמת הלב, 1997
ריצ'רד פיינמן,"מה אכפת לך מה חושבים אחרים?" משהו נפלא שקבלתי כשהייתי ילד, מחברות לספרות, זמורה 1997.
ע. זוהר, "ידע מטא-קוגניטיבי של מורים בהוראת מיומנויות חשיבה גבוהות", דפים, 30, 10-33, 2000
"הוראה ולמידה בקהילת חשיבה " בדרך לבית הספר חושב ,חינוך החשיבה מכון ברנקו ויס חוברת מס' 18 ינואר 2000 .
פרקינס, "לקראת בית ספר חכם מאימון הזיכרון לחינוך החשיבה " מכון בנקו ויס 1998 .
יורם הרפז "להבין הבנה, ללמוד להבין: מושגים ומעשים" מכון מופת 2016 .
דה בונו, א' (1994). "אני צודק אתה טועה". תרגום: ד' שרון. ירושלים:מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה משרד החינוך והתרבות.
הרב שלנגר, "האמין בעולמו ובראו", מתוך הספר "אוהל יעקב ולאה".
י. הרפז, "חכה פיתיון ודגים – גישות לחינוך החשיבה", מכון ברנקו וייס, 2005 .
ארז משה דורון, "אבק לזהב", שאלון ככח מחנך עמ' 63-67, לב הדברים 2009
ירון שור, "מודלים של כספי ליצירתיות"התפרסם בספר לכבוד פרופ' משה כספי, 2009 .
אריקה לנדאו, "האומץ להיות מוכשר" דביר 2009 .

קריאת חובה:
רבי נתן על פי רבי נחמן, "חיי מוהר"ן מד" בהוצאת "מכון תורת הנצח" ברסלב תשנ"ו.
פוירשטין , "האדם כישות משתנה" על תורת הלמידה המתווכת , משרד הביטחון ,1998 .
דר" יחיאל שרמן, "השמחה – בחשיבה יצירתית" אתר מאמרים , 2008
ריצ'רד פיינמן, "מה אכפת לך מה חושבים אחרים?" משהו נפלא שקבלתי כשהייתי ילד, מחברות לספרות, זמורה 1997.