הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: גישות חשיבה, 60002.1.1
שם המרצה: מישר רבקה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תחשף לגישות ותאוריות שונות בתחום החשיבה.
2.   הסטודנטית תפתח הרגלי חשיבה מעמיקים ויצרתיים.
3.   הסטודנטית תרכוש כלים בתחום החשיבה שיהוו בסיס לשאילת שאלות ופיתח חשיבה בהוראה
תיאור הקורס: קורס משולב שיעור וסדנא הסטודנטיות לומדות על גישות חשיבה ומתנסות בכלים בזיקה להוראה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא- מהי חשיבה? ומה הכוח של חשיבה?
2 שינוי וטיפוח החשיבה [ע"פי פרפ פוירשטיין
3 הוראה ישירה של חשיבה – ששת כובעי החשיבה
4 דפוסי חשיבה -יתרונות וחסרונות
5 שיטת המיזוג
6 כלים מטפחי חשיבה -הכרות והתנסות
7 א ,שמ"י, שכ"ג ,בש"ץ הכרת הכלים ויישומם
8 חשיבה יצירתית, מפת חשיבת רוחב
9 חשיבה המצאתית וסיכום הקורס
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות פעילה, משימות בין המפגשים
קריאת מאמרים ,
פרזנטציה קבוצתית בנושא "כלים מטפחי חשיבה"
עבודת סכום
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 30%
רפרזנטציה 30%
עבודה 40%
רשימה ביבליוגרפית:
1.   ברוקס מ.ברוקס.( 1997).לקראת הוראה קונסטרוקטיבית, מכון ברנקו וייס.
2.   דה בונו, א.(1989).ששת כובעי החשיבה, כתר.
3.   דה בונו, א.(1994).יצירתיות רצינית, מכון ברנקו וייס.
4.   דה בונו,א.(1996). קורוט חשיבה , מדריך למורה, מכון ברנקו וייס.
5.   דן, ג'. ונר, א.יוגב, א. יניב,ר. יפה, פ. מילגרום, ז.שטסל, ד. שרון.(2001).מיזוג חשיבה בלמידה- מבואות ומערכי שיעורים, חוברות 1-3 , מכון ברנקו וייס.
6.   הרפז,י.(2009). תנו לילד דגים ,הד החינוך 38.
הרפז,י. (2005).חכה פיתיון ודגים – גישות לחינוך החשיבה , מכון ברנקו וייס.
7.   זוהר,ז.( 2000 ). ידע מטא-קוגניטיבי של מורים בהוראה=AA מיומנויות חשיבה גבוהות, דפים, 30, 10-33
8.   =ישמן ש, פרקינס ד, איילון ג.(1996).הכיתה החושבת , מכון ברנקו וייס.
9.   פוירשטיין ר. (1998).האדם כישות משת=ה – על תורת הלמידה המתווכת , אוניברסיטה משודרת
10.   שרון,ד.(2001).מיזוג החשיבה בלמידה, עורכת, מכון ברנקו וייס.
רשימת ביבליוגרפיה רשות

מאמרי העשרה אודות מחקרים בנושא יצירתיות:
1. איבנקובסקי,ט.(2013).''יצירתיות והבדלים בין תרבותיים'' ,עבודת m.a אוניברסיטת חיפה.
2. הרט,מ.(2011).''יצירתיות כפונקציה של סוגי המשוב החיובי ותפיסת קביעות תכונה'', עבודת m.a אוניברסיטת חיפה.
3. ישנסקי,א.(2012). ''חינוך ויצירתיות'', עבודת m.a אוניברסיטת חיפה.