הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תקשורת במסגרות חינוכיות, 68035.1.1
שם המרצה: סגל יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטיות כלי התמודדות עם שאלות העולות במקרים בהם בכיתה ישנו תלמיד עם קשיים. כיצד משוחחים על הקשיים עם ההורים, כיצד מבהירים להורים מהם הקשיים ומהם דרכי ההתמודדות וכיצד מפנים ילדים עם קשיים לגורמי טיפול מתאימים או לוועדת ההשמה.

1)   העלאת קונפליקטים שעלולים להתפתח במהלך העבודה החינוכית ולמידת דרכי התמודדות עמם.
2)   פיתוח מיומנויות אמפתיות.
3)   הבנת צרכים ייחודיים של תלמידים והורים והתמודדות אתם.
4)   פיתוח תקשורת בין אישית בתוך קבוצה.
תיאור הקורס: בפני התלמידות בקורס תוצגנה דילמות מהעבודה בכיתה. התלמידות תדונה במקרה המוצג, יישקלו הגורמים שעלולים להשפיע על העבודה מול התלמיד, מול הכיתה ומול הוריו. בשלב שני יערך מעין משחק תפקידים בו לוקחים חלק מורה/גננת והורים והמרצה יחד עם תלמידות הקורס יתנו משוב על השיח בין הגננת או המורה לבין ההורים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שיעור פתיחה
2 ניהול אסיפת הורים בגן
3 התמודדות עם ילד הסובל מאלמות סלקטיבית
4 התמודדות עם ילד הסובל מקשיי ריכוז
5 זיהוי ילד שאינו בשל לעלות לכיתה א'
6 התמודדות עם תלמיד בעל ליקויי למידה
7 התמודדות עם תלמיד הסובל מחרדת בחינות
8 התמודדות עם מוות ואבדן
9 התמודדות עם תלמיד המוצץ אצבע (ילדותיות)
10 ילדים הסובלים מאנורסיז או אנקופרסיס
11 ילד מוכה בבית
12 ילדים הסובלים מפוסט טראומה
13 נושאים משתנים על פי בחירת התלמידות
14 שיעור סיכום
חובות הסטודנט בקורס: 1)   נוכחות בשיעורים
2)   השתתפות פעילה
3)   השתתפות בהצגות מקרה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 100%
רשימה ביבליוגרפית:
בקורס זה אין חובת קריאה