הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תוכניות לימודים בגיל הרך, 68032.1.1
שם המרצה: שוורץ חנה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: תוכניות לימודים רבות מוצעות לגיל הרך. הסטודנטית תלמד את התוכניות, תבין את העקרונות החינוכיים ומטרות
התוכניות ותוכל להתאים אותן לילדים בגיל הרך. הסטודנטית תבנה תוכנית לימודים שתקיף תחומי דעת רבים
ותיישם במסגרתה את העקרונות של תוכניות הלימודים.
תיאור הקורס: היכרות וחשיפה לתוכניות הליב"ה ותוכניות לימודים בתחומי דעת שונים. היכרות עם עוגני הגן העתידי. בניית אקלים מיטבי בגן.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הבנת תהליכים התפתחותיים של ילדים.
2 . יצירת אקלים מיטבי בגן, ניהול צוות וניהול הגן.
3 הצבת יעדים חינוכיים ותכנון דרכי עבודה
4 . התאמת דרכי פעולה לצרכי הלמידה של הילדים.
5 מטרות אופרטיביות, יעדים והתנהגויות מצופות ביחס לתכנים הנלמדים בגן
6 היכרות עם תוכניות לימודים מוכנות.
7 כתיבה עצמית של תוכנית לימודים תואמת את העקרונות הנלמדים.
חובות הסטודנט בקורס: •   נוכחות בשיעורים
•   קריאת מאמרים נבחרים
•   הצגת תוכנית לימודים בכיתה.
•   כתיבת תוכנית לימודים.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה
רשימה ביבליוגרפית:
. משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף לחינוך קדם יסודי עשיה חינוכית בגן הילדים- קווים מנחים לצוות החינוכי.
2. משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, האגף לחינוך קדם יסודי, האגף לחינוך מיוחד. תש"ס. על ילדים, רגשות וחברים: טיפוח התנהגות חברתית של ילדים והתמודדות עם קשיי התנהגות, ירושלים, הוצאת מעלות.
3. משרד החינוך (תשס"ו- 2006) תוכנית לימודים תשתית לקראת קריאה וכתיבה לגן הילדים הממלכתי והממלכתי דתי. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים.
4. משרד החינוך (תשס"ח – 2007) תוכנית לימודים בחינוך גופני לגן הילדים הממלכתי והממלכתי דתי. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים.
5. משרד החינוך (תשס"ח – 2008) דיאלוג מורה תלמיד, השירות הפסיכולוגי ייעוצי.
6. משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי (2008) הזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה הקטנה- הוראה מכוונת פרט, ירושלים.
7. משרד החינוך (תשע"א – 2010) תוכנית לימודים במתמטיקה לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי.
8. משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לפיתוח ולתכנון תוכניות לימודים, האגף לחינוך קדם יסודי, האגף לחינוך מיוחד (2004) "בואו נחשוב על זה..." מדריך לטיפוח תהליכים קוגניטיביים בגן הילדים ולקידום ילדים עם קשיים התפתחותיים, מעלות, ירושלים.
9. קליין פ"ש ויבלון, י"ב (עורכים) (תשס"ז – 2007) ממחקר לעשיה בחינוך בגיל הרך, הוועדה לבחינת דרכי החינוך לגיל הרך מהדורת ניסוי, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים.