הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שילוב המחשב בגיל הרך, 68025.1.1
שם המרצה: לב ארי נחמה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: קורס אוריינות עבודה בסביבה מתוקשבת
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תיצור משימות סינתזה מתאוריה לעשיה בשטח לביטוי מעשי ומנומק של תפקיד הגננת בעידן המאה 21 בסביבה המתוקשבת
2.   הסטודנטית תוכל לתווך תיווך מושכל בגישה יצירה ותקשורת עם התלמיד, תיווך בין הטכנולוגיה לבין העצמה משמעותית של איכות ההוראה והלמידה בדגש על עידוד הלומד לעצמאות בלמידה , יזמות אישית ותהליכים המקדמים חשיבה מסדר גבוה בשילוב שימוש בכלי ה MOODLE
3.   הסטודנטית תתאמן אימון מעשי אינטנסיבי בהטמעת התקשוב בתהליכי הוראה ולמידה ביישום ורכישת כלים מעשיים מגוונים וחדשניים להוראה בעידן הטכנולוגיה ע"י פיתוח פעילויות בהתאם לתוכנית ההוראה לחטיבה הצעירה .
4.   הסטודנטית תפעיל ותנסח שיקולי דעת מקצועיים , כמנחים יצירת פעילות בסביבה המתוקשבת. השפעת המחשב על ילדי הגיל הרך, עיון מחקרי.
5.   הסטודנטית תתנסה התנסות מעשית במגוון יישומי הוראה ופעילות בסביבה המתוקשבת, באופן פרטני וקבוצתי והצגת מידע בכלים דיגיטליים.
6.   הסטודנטית תדרש ליצירתיות וגמישות מעשית ומחשבתית בהפעלה ובהנחיה של תלמידים בסביבה המתוקשבת למגוון צרכים ומטרות=התנסות מעשית בסביבה הגנית.
7.   הסטודנטית תפתח מודעות עצמית להתפתחות המקצועית שלה בתחום שילוב המחשב ונגשה לתלמידים על ידי ניהול יומן בלוג מונחה לאורך הקורס.
8.   הסטודנטית תתכנן עצמאית משימות מתוקשבות בהתאם לאתגרי שטח שיוצבו בפניה
תיאור הקורס: קורס המביא ליישום את העקרונות והכלים שנלמדו בקורס ל-אוריינות עבודה בסביבה מתוקשבת בעידן הדיגיטאלי (מחשב, אייפד/טאבלט, מולטימדיה, אינטרנט ועוד) לחטיבה הצעירה ולגננת בתפקידה הייחודי בסביבה זו, על מנת להגיע להטמעה יעילה , שקולה ומותאמת. הגננת נדרשת לדעת לעשות שימוש מושכל ברכיבי הסביבה המתוקשבת בבואה לפתח את תלמידיה ,לפיתוחה המקצועי ולניהול הגן.
הדברים יבואו לידי ביטוי בהכנת חומרי לימוד , בהוראה בפועל, בפיתוח הבנה דיגיטלית ואוריינות בסביבת המחשב . המטרה לנצל את הכלים לפיתוח תלמיד בהתאם למיומנויות המאה ה-21, לומד, עצמאי, יוצר , מתכנן מחליט ובוחר, ויצירת גננת מנחה וסביבה תואמת המשלבת את האמצעים הדיגיטאליים המתוקשבים לסוגיהם בהתאם לערכים ודרך חינוך שקולה ללמידה משמעותית

.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 קהילה לומדת בסביבה המתוקשבת- התרבות הדיגיטלית והשפעתה על מערכת החינוך, תוך נתינת דגש על הגננת ועל התלמידים בגיל הרך.
2 רכישת עקרונות פדגוגים לשימוש מושכל של טכנולוגיה בחינוך :המאפיינים של הוראה , למידה ומודלים בסביבה המקוונת , כולל "סטנדרטים במידענות" ואתיקה ושמירה על קנין ערכי ורוחני ברשת.
3 מיומנויות רשת ומחשב מעשיות והתאמה למעגל השנה בתכני הגן.
4 יישום עקרונות האוריינות המידענית בפעילויות מלוות למידה, פיתוח יחידות לימוד בסביבה עתירת טכנולוגיה, שיעור מקוון, הוראה מרחוק, פיתוח כישורי חשיבה בפעילויות מידענית מתוקשבת ועוד לתלמידים בגיל הרך.
5 הטמעת התקשוב בתהליכי הוראה למידה :מגוון משימות מקוונות דרך מערכת הMOODLE , משימות פרטניות ומשימות קבוצתיות, על פי לוח זמנים לשכלול מטרות הקורס ואימון מעשי אינטנסיבי.
6 תכנון ובניה של שעורים מתוקשבים
7 פיתוח הרגלי צריכה ביקורתיים של לומדות ואתרים חינוכיים.
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות חובה ביום הלימוד המרוכז בתחילת הקורס כתנאי להמשך בו. הגשה ושיתוף פעולה בתרגילים בקורס כולל למידה שיתופית ועמידה בלוח זמנים של הגשה במערכת ה MOODLE. הגשת פורטפוליו הכולל את כל סיכומי השיעורים, התרגילים, התוצרים המעשיים ,העבודה מסכמת והקבצים לסוגיהם .
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
1)   התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, הקניית אוריינות מחשב ומידע CIL Computer and Information Literacy משה"ח, מנהל מדע וטכנולוגיה גף יישומי מחשב בחינוך 2012 ,יסודי.
2)   לוין , א. שלייפר, מ. (2010) . שילוב אמצעי מדיה בטיפוח אוריינות בגני הילדים. עיונים בחינוך.
3)   ניר-גל, ע'. דרורי ג'. (2002).מה למדת היום באינטרנט, ילד מתוק שלי? על שימוש האינטרנט בגן הילדים. מעוף ומעשה, 10, 11-178.
4)   עשת,י.(2004)אוריינות דיגיטאלית: מסגרת מושגית עבור מיומנויות חשיבה בעידן הדיגיטאלי.
רשימת ביבליוגרפיה רשות לעיון , דיוק והרחבה
1)   חן,גילי. (2004). הוראה והדרכה באמצעות מחשבים לא באינטרנט. הד הגן 68 (4) 78-85.
2)   אלמוג, ת'. (2000) הטקסט הדיגיטאלי בעולם ההוראה. מחשבים בחינוך, 50.
3)   גבעון, י'. רימור, ר. (2001). ממאגרי מידע ללמידה. סקריפט, גליון 2 , 45-76.
4)   גלעד, מירה.(2004). רכישת השפה הכתובה בסביבה ממוחשבת בכיתות א-ב-תדריך, משרד החינוך והתרבות, מחלקת הפרסומים.
5)   זילר גדעון.(2006). הערכת תהליכי למידה בעידן הלמידה המתוקשבת-האם סוף סוף קיימות עובדות מוצקות? ירחון משאבי אנוש, ספטמבר.
6)   זרצקי , א. בר, ו.(2002).הוראת קריאה באמצעות יצירת טקסטים בעקבות תמונות ממוחשבות, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום., 17, 47-66.
7)   טלמור, מוריה.(2006). הוראה מתקנת נתמכת מחשב: כלים פתוחים, לומדות ואתרים יסוד.
8)   ניר-גל, ע'. (2001) שילוב מחשב ותיווך בסביבה הלימודית בגיל הרך. מכללה אקדמית אחוה.
9)   ניר-גל, ע'. אורן, ר'. (2002). תפיסת תפקיד בהוראה-למידה ממוחשבת בקרב מורים לגיל הרך-אל מול דילמות בשילוב המחשב בתקופת הילדות. הכשרת מורים כשליחות חברתית-מפתח לעתיד-.
10)   ניר-גל, ע'. קליין , פ.. (1999). השימוש במחשב בגיל הרך בתיווך מבוגר או בלעדיו, לקידום פעילותם הקוגניטיבית של הילדים בסביבה הממוחשבת. דפים, 29, 76-99.
11)   סלומון ג. (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. חיפה: אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן
12)   עשת , יורם. (2006). טכנולוגיה ולמידה: Technology and learning : האוניברסיטה הפתוחה.
13)   עשת , יורם. (2006). עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות. האוניברסיטה הפתוחה.
14)   רותם, א. (2009). המורה המקוון: למידה – הוראה אחרת. למדע, מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל–אביב
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper30-doc03.pdf
15)   White, Heather.(2015). Early Childhood Teacher Perspectives of Developmentally Appropriate use of Computer Applications. Walden University, Dissertations and Doctoral Studies.
16)   Wohlwend, Karen.(2009). Early adopters: Playing new literacies and pretending new technologies in print-centric classrooms. Journal of Early Childhood Literacy August, 9: 117-140
17)   YILMAZ, Nursel. (2011).INVESTIGATING PRE-SERVICE EARLY CHILDHOOD TEACHERS,ATTITUDES TOWARDS THE COMPUTER BASED EDUCATION IN SCIENCE ACTIVITIES. The Turkish Online Journal of Educatio