הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שורשים מוסיקליים בגן, 68060.1.1
שם המרצה: רון ענת
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר קיץ
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: במהלך הקורס יכירו הסטודנטים מאפיינים מוסיקליים המייחדים את המוסיקה היהודית בקהילות השונות. הסטודנטים ינתחו פיוטים ויכירו את תכנית הלימודים ללימוד הפיוט בגיל הרך "בואו לגני".
הסטודנטים יתוודעו לאפשרות שימוש במוסיקה מסורתית לחיזוק הקשר הבין-דורי.
הסטודנטים יבחנו את השפעת "כור ההיתוך המוסיקלי" שנוצר בישראל , על התפתחות הזמר העיברי.
תיאור הקורס: במשך אלפי שנות קיומו של עם ישראל, מלווים אותו השירה הפיוט והמוסיקה בכל מצב.
בקורס זה נערוך סקירה היסטורית ותרבותית של המורשת המוסיקלית שהתפתחה במהלך הדורות בקהילות השונות. נאזין, נלמד ונבצע רפרטואר מוסיקלי רחב משירת הקודש ושירת החול בקהילות שונות. נתנסה בבניית פעילות מותאמת לגיל הרך בנושא זה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא- הצגת חומרי הלמידה וחובות הקורס.
2 סקירה היסטורית ומוסיקלית של קהילות שונות ממזרח וממערב. בחינת השפעת התנאים על התרבות המוסיקלית.
3 אירועים במעגל החיים והמוסיקה המלווה אותם. (שירי חתונה, פיוטים לברית וכד')
4 אירועים במעגל השנה והמוסיקה המלווה אותם. (שירת הבקשות, פיוטי סליחות, קבלת שבת ןכד')
5 ניתוח ספרותי ומוסיקלי של תפילות ופיוטים.
6 הניגון החסידי: רקע לצמיחתו, סוגים שונים , צפייה בסרטון על המוסיקה בחסידות ויז'ניץ
7 כלי- הנגינה במסורות השונות: הכרות, זיהוי איפיון והשוואה
8 שורשים מוסיקליים כאמצעי לחיזוק הקשר הבין-דורי. הדגמה והתנסות.
9 10   הכרת מסורות מוסיקליות של משפחות הסטודנטים. ( הבאת דוגמאות והשמעה בכיתה)
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות והשתתפות פעילה, הגשת מטלות, כתיבת עבודה מסכמת באישור המרצה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 20%
תרגילים 30%
עבודה 50%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפית
בהט א. מוסיקה יהודית, שער לאוצרותיה ויוצריה , הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, תשע"ב .
סטוצ'בסקי י. במעגלי המוסיקה החסידית , 1988,.
שירים ושורשים משרד החינוך, ירושלים, תשס"ו.
בואו לגני הפיוט בגן הילדים משרד החינוך, האגף לחינוך קדם-יסודי, ירושלים, 2018.
בהט א. ורצון נ. פיוטים ולחנים במסורת ישראל , משרד החינוך מעלות, ירושלים, תשמ"ב.
אתר הזמנה לפיוט
אתר זמרשת.