הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ריתמוסיקה - גיה"ר, 68047.1.1
שם המרצה: רון ענת
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: בקורס זה יכירו הסטודנטים רפרטואר מוסיקלי של יצירות ושירים מתאימים להוראה בגיל הרך.
הסטודנטים ילמדו קריטריונים לבחירת חומרים מוסיקליים איכותיים וירכשו מיומנויות בשילוב המוסיקה בשיגרת חיי הגן.
תיאור הקורס: המוסיקה מלווה את הילד בגן בזמנים ואירועים שונים של היום והשנה.
במהלך הקורס נסקור את האירועים השונים והמאפיינים הייחודים לכל אירוע. נכיר מגוון רחב של שירים ויצירות בהתאם לחגי ישראל ומעגל השנה וכן דרכי הפעלה שונות ומגוונות. הסטודנטים יתנסו בבניית מערך לפעילות מוסיקלית והצגתו בפני הקבוצה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא, הצגת חומרי למידה ודרישות הקורס.
פולקה "טריש טראש"/ שטראוס- מהי האזנה פעילה למוסיקה.
הכרת שיטת "מראה"
2 התחלות בגן ובחיים. משחקי היכרות מוסיקליים, התאמת מוסיקה ושירים לתחילת יום ותחילת שנה, הקניית הרגלים וגיבוש קבוצתי בעזרת מוסיקה.
3 כיצד בוחרים שיר איכותי? קריטריונים בהתייחס לטקסט, לחן וביצוע. השוואה בין יוצרים שונים ובין ביצועים שונים לאותו שיר.
4 דרכים שונות בהוראת שיר: שלבים בהוראת שיר, תיווך והמחשה, הפקה קולית נכונה, תגובה תנועתית מתאימה לפיסוק המוזיקלי ולאופי המלודי. שיר לדוגמה: שנים עשר ירחים/ נעמי שמר
5 שימוש במוסיקה בבניית נושא לימודי. הדגמה בנושא הסתיו.
מאפיינים העולים בשירים ויצירות ושימוש באביזרים בפעילות המוסיקלית. סתיו/ מתוך עונות השנה מאת ויוואלדי
תפילה של סתיו/ לאה נאור ,ינון נאמן.
6 ניגודים במוסיקה- הכרת מושגים כגון:פיאנו ופורטה, סטקטו ולגטו והתנסות בהאזנה וביצוע.
7 מסיבות ואירועים מיוחדים בגן- מקומה של המוסיקה במסיבה בגן. דוגמאות לתכנון ושילוב המוסיקה במסיבת חנוכה. צפייה בסרטונים מאתר גנ-נט.
8 בחירת מוסיקה מגוונת בנושא נתון. דוגמאות ליצירות ושירים לחג החנוכה: מחול החרבות/ חצ'טוריאן. מזמור לילה/ לאה גולדברג , האורים שבחלון/ נעמי שמר
9 בחירת מוסיקה מגוונת בנושא נתון. דוגמאות ליצירות ושירים לחג החנוכה: מחול החרבות/ חצ'טוריאן. מזמור לילה/ לאה גולדברג , האורים שבחלון/ נעמי שמר
חובות הסטודנט בקורס: : נוכחות והשתתפות פעילה. מטלות שוטפות . עבודה בכתב והצגתה בפני הקבוצה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
תרגילים 40%
עבודה 50%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפית
פינקיאלי י. ואחרים: זמר לך לגיל הרך, משרד החינוך ירושלים.
מרזל ל. ופינקיאלי י. שילוב החינוך המוסיקלי בחיי הגן, משרד החינוך, האגף לחינוך קדם יסודי.
בלאס נועה, מוסיקה-לי , הוצאת טפר בע"מ, עמ' 12-23
סטור א. מוסיקה ונפש , הוצאת אחיאסף בע"מ, עמ' 31-53.
גלוקשקופף ק. ואחרים: נוף צליל, יחידת הוראה במוסיקה לגיל הרך , תל-אביב, מכון מופת.
אמיר ד. להיפגש עם הצלילים , בר-אילן, רמת-גן.
Fraces Webber Aronoff , Music and young children, New-york university.