הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פסיכולוגיה קוגנטיבית, 68024.1.1
שם המרצה: סגל יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1. הבנת תהליכי חשיבה.
2. הבנת הבסיס הנוירולוגי לליקויי למידה.
3. הבנת התפתחות החשיבה תוך התמקדות בהתפתחות הבנת השפה.
4. הבנת תהליכי תפיסה.
5. הבנת תהליכי זיכרון.
תיאור הקורס: תהליכים רבים בגיל הרך מתבססים על תפקודים קוגניטיביים המתפתחים בגיל צעיר. בקורס זה ייסקרו תהליכים קוגניטיביים המתרחשים בגיל צעיר, יילמדו תהליכי ההתפתחות הראשוניים המתרחשים בגיל הרך. כמו כן יוצגו תיאוריות שונות ביחס להתפתחות הקוגניטיבית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שיעור מבוא
2 מערכת העצבים
3 מעבר הסינפסה
4 הנוירוטרנסמיטרים
5 התפתחות המוח
6 אזורי המוח ותפקידם
7 תהליכי עיבוד
8 תפיסה
9 ראיה
10 זיהוי
11 השימוש במיומנויות תפיסה
12 תפיסת מרחב
13 תהליכי למידה
14 התניה
15 המודל הקוגניטיבי להסבר הלמידה
16 למידה חברתית
חובות הסטודנט בקורס: 1)   יש לקרוא את כל השיעורים.
2)   יש להגיש 5 מתוך 6 התרגילים המצורפים.
3)   יש להגיש עבודת סיכום.
4)   מומלץ כי לימוד הקורס ייעשה בלווי להיכרות עם ילדים בגיל הרך.
5)   מבחן על כל חומר הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה
רשימה ביבליוגרפית:
בנטין, ש' (2003). נוירופסיכולוגיה של השפה. פרקים בנוירופסיכולוגיה. משרד הביטחון ההוצאה לאור. עמ' 85 - 116.

בנטין, ש' (2003). תהליכי זיכרון. פרקים בנוירופסיכולוגיה. משרד הביטחון ההוצאה לאור. עמ' 117 - 138.

היימן, ט' (2003). ליקויי למידה (מקראה באנגלית ובעברית). האוניברסיטה הפתוחה.

זיו, א' (1999). פסיכולוגיה - מדע הבנת האדם. הוצ' עם עובד. פרקים: 5, 6, 7, 8.

זיו, א' וזיו, נ' (2001). פסיכולוגיה בחינוך. הוצ' יחדיו. פרקים: 2, 4.

זכאי, ד' (2002). פסיכולוגיה קוגניטיבית. כרך ג' - תפיסה. האוניברסיטה הפתוחה.

יובל, י' (2001). לזכור ולשכוח - ביולוגיה של הזיכרון. מתוך: סערת נפש. הוצ' קשת. עמ' 343 -364.

לינור, ע' וסלון, מ' (1990). פסיכולוגיה התפתחותית. מבוא לפסיכולוגיה חטיבה שלישית, הוצ' האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 8, עמ' 14-42.

מנור, א' (2001). התחלואה הנלווית להפרעת קשב וריכוז. מתוך: לחיות עם הפרעת קשב וריכוז ADHD בעריכת: א' מנור וש' טיאנו. הוצאת דיונון, עמ' 57 - 70.

מרגלית, מ' וטור-כספא ח'. (1998). ליקויי למידה: מודל נוירו- התפתחותי רב-ממדי. פסיכולוגיה ז(1). עמ': 64 - 76.

סאקס, א' (1990). האיש שחשב שאשתו היא כובע. מחברות לספורת.

סולברג, ש' (1995). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר - מבוא לפסיכולוגיה ההתפתחותית. הוצ' מאגנס - משכל. פרקים: 5, 7, 9.

סולמס, מ' ורנבול, א' (2005). המוח ועולם הנפש. הוצאת הקיבוץ המאוחד.

סרוף, א'; קופר, ר' ודהארט, ג' (1998). התפתחות הילד טבעה ומהלכה. הוצ' האוניברסיטה הפתוחה. פרקים: 5, 7, 9, 11.

פיאז'ה, ז' (1979). תפיסת העולם של הילד. הוצ' פועלים, עמ' 38 - 79.

רום, א'; סגל, מ' וצור ב'. (2003) ילד מה הוא אומר? על התפתחות שפה אצל ילדים. מכון מופ"ת.

רחמימוב, ר' (2004). מהפכת המוח - תקשורת, מחלות נפש וסמים. הוצאת הקיבוץ המאוחד, מכון וון ליר.

שימרון, י' (1989). פסיכולוגיה של קריאה והבנת טקסט. משרד הביטחון ההוצאה לאור.

Elizur, Y. & Perednik, R. (2003). Prevalence and Description of Selective Mutism in Immigrant and Native Families: A Controlled Study. Child Adolesc. Psychiatry, 42:12. pp.1451-1459.

Carlson, N. R. (1986). Physiology of Behavior. Allyn and Bacon. Inc. Boston.

Coren, S., Ward, L. M. (1989). Sensation and Perception. Harcourt Brace Jovanovich, Pub. San Diego.

Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. (1986). Social Psychology. Harcourt Brace Jovanovich, Pub. San Diego.

Mussen, P. H., Conger, J. J., Kagan, J., & Huston, A. C. (1994). Child Development and Personality. Happer & Row Pub. Cambridge.