הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: עבודה מעשית שנה א' גיל הרך, 68015.1.1
שם המרצה: אוחנה שלומית
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: •   הסטודנטית תכיר את גן הילדים הדתי ואת אורח החיים בגן.
•   הסטודנטית תכיר את עבודת הגננת מול המליאה, קבוצה קטנה ומול היחיד.
•   הסטודנטית תקח אחריות על העברת פעילות לילדים משלב התכנון ועד הביצוע.
•   הסטודנטית תכיר ביכולת של הילדים בגן ותתאים עבורם את המערך תכנון.
תיאור הקורס: התנסות בגני ילדים בשנה א'
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכרות עם גן הילדים הדתי
2 קבלת ילדים
3 משחק בגיל הרך ככלי ללמידה משמעותית
4 משחק בגיל הרך ככלי ללמידה משמעותית
5 התפילה בגן החמ"ד
6 פעילות גופנית בגיל הרך
7 ספר וסיפור בגן
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה בכל ימי ההתנסות
במהלך ההתנסות הסטודנטית תפעיל פעילויות בגן הילדים בהתאם לנלמד בקורס המלווה ודרישות המדפ"ית.
הפעילויות יתועדו בקלסר העבודה מעשית שמלווה את ההתנסות
לכל פעילות יצורף דף רפלקציה המתאר את הנעשה ואת המסקנות מההתנסות.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תלקיט 50%
הוראת שיעורים 50%
רשימה ביבליוגרפית:
1. גביש,ת,(1994). לחשוב נכון מהגן עד התיכון, קרית ביאליק: אח.עמוד 59-83.
2. ורדי, א' (2004). הד הגן, יש לי רעיון כאילו הייתה פה סבתא. 69 (2). עמ' 48-59.
3. טל קלודי (2003הד הגן,) על הרגלים: מהותם, חשיבותם ודרך הקנייתם. חוברת א' תשרי תשס"ד
4. לוין גדעון, (2003) "להבין משחקי ילדים" הד הגן, סיון תשס"ג חוברת ד
5. לוין גדעון, (1985). גננות משוחחות: בעקבות התבוננות בפעילות ילדים. חיפה:אורנים.
6 . לוין גדעון, (2003 ) "חינוך וסביבו" שנתון מכללת סמינר הקיבוצים, תרבות של שאלות או שאלות של תרבות - על תרבות השאלה במערכת
החינוך,כרך כ"ה, תשס"ג עמ' 7-20
7. תובל, ח' (2003). הד הגן, לומדים לשחק ומשחקים כדי ללמוד, 67(4). עמ' 20 – 31.
8. Bredekamp, Sue and Copple Carol, editors (1997) Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs, Revised Edition NAEYC Washington D.C
9. Puckett, Margaret B. and Diffily, Deborah. (2004) , An Introduction to the Early Childhood Profession, Teaching Young Children, second edition. Delmar Learning, Clifton Park, New York.

רשות:
1. ביגר חוה (2003) הד הגן, "הגננת כמנהלת ומנהיגה חינוכית", תשס"ד, א', ס"ח. עמ' 14-19.
2. ברוקס מרטין ג' ברוקס ז'קלין גרנון (1999). האומץ להיות קונסטרוקטיביסטי.
3. טל דר. קלודי (2002) הד הגן "הערכות לניהול שגרת חירום" תשס"ב ד', ס"ו. עמ' 16-24
4. לוין,ג' (2003). הד הגן, ישחקו הילדים לפנינו:להבין משחקי ילדים, 67(4). עמ' 12 – 19.
5. לוין,ג' (2000). הד הגן, משחקי ילדים. 64 (4): עמ' 42-47.
6. ליפצין , א' (1997) הילד המשחק, (משחקים לגיל הרך תיאוריה והדרכה מעשית), הוצ' צ'ריקובר,.
7. ניר-יניב נחמה, (1984) לחנך ולהתחנך תל אביב: ספרית פועלים
8. סוקר, ז' (1993). מגמות, משחק ולמידה: מה באמת רוצים ילדים ללמוד באמצעות המשחק?. ל"ד (4). עמ' 497- 520.
9. סוקר, ז' (1998). ,א'. הרצוג, א'. גולדברג, ה'. מרקס, ע'(עורכים), אנתרופולוגיה מקומית. משחק ולימוד: מה באמת רוצה ילד ללמוד באמצעות משחק. תל אביב: צ'ירקובר,1998 , 449-423.
10. סנפיר, מ' (2003). הד הגן, רק משחק. 67 (4). 11-4.
11. פייטלסון, ד' (תשל"ו). הד הגן, פיתוח משחקי דמיון בבני הגיל הרך כגישה אפשרית לעידוד יצירתיות. מ (ב'- ג') עמ' 209-217 .
12. קליין פנינה, (1990) ילד חכם יותר רמת גן: אוניברסיטת בר -אילן
13. http://www.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/010042.html
מדוע חשוב לשחק במשחק
14. http://www.education.gov.il/yesodi/mischak.htm משחק בחטיבה הצעירה.
15. Brooks, Martin G. 1999."The Courage to Be Constructivist", and Grennon-Brooks, Jacueline. in Educational Leadership, Vol. 57, No. 3, November, pp. 18-24