הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סמינר קריאה, 68033.1.1
שם המרצה: חדד דבורה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: קורס: הוראת הקריאה וקורס אוריינות
הכרת מושגי יסוד בהוראת הקריאה ובתהליך רכישת קריאה וכן
הכרת כילים לפיתוח אוריינות בגיל הרך.
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנט ירכוש ידע מחקרי בנושא תהליך רכישת הקריאה ובתחומי מחקר הנלווים להוראת הקריאה, ינתח מאמרים , וכן ייחשף לדרכי יישום ומעשה של הידע התיאורטי בגן הילדים ובכיתות היסוד.
תיאור הקורס: קורס זה יעסוק בקריאת מחקרים וניתוחם בתחום רכישת הקריאה והכתיבה, משלב גן הילדים ועד כיתות א-ב וכן בדרכי יישום של ממצאי המחקרים בגן הילדים ובכיתות א- ב .
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מקומה של השפה ברכישת הקריאה – (פריט ביבילוגרפי מס' 2 ו- 9 )
2 ספרות ילדים כמקדמת רכישת הקריאה – ניתוח סיפור ילדים על- פי קריטריונים (פריט מס' 5)
3 המשחק הסוציודרמטי בגן ופיתוח אוריינות- הצגת דוגמאות מחיי הגן ובית הספר . (פריט מס' 1)
4 שלבים בהבנת מבנה הסיפור בגיל הרך - הדגמת סיפורי ילדים תואמת גיל . (פריט מס' 3)
5 הקראה חוזרת של סיפורים ותרומתה לרכישת הקריאה – צפייה בסרטון . (פריט מס' 4)
6 שיבושי שפה בגיל הרך ופתרונם באמצעות שיח טבעי – סיכום הרצאת קלינאית תקשורת . (פריט מס' 7)
7 מודעות פונולוגית והשפעתה על רכישת הקריאה – הכנת משחק לפיתוח פונולוגי . (פריט מס' 8)
8 פעילות בעקבות סיפור כמקדמת מיומנויות קריאה – תרגיל בכתיבת פעילויות לפני, בזמן ואחרי סיפור .( פריט מס' 6)
9 הבנת הנקרא – הגדרות ודרכים פיתוח הבנת הנקרא . סיור בגן ילדים מקדם מוכנות לקריאה . (פריט מס' 3)
חובות הסטודנט בקורס: ביצוע תרגיל, השתתפות פעילה , 80% נוכחות . סטודנט שייעדר מעל המכסה המותרת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 20%
השתתפות פעילה 20%
מבחן 60%
רשימה ביבליוגרפית:
.1. ורדי- ראט, א' ואח' (2004), "יש לי רעיון- טיפוח אורייני באמצעות משחק 'כאילו' בעקבות סיפור", הד- הגן (ב), תל- אביב, עמ' 59-48.
2. וקנין- נוסבאום, ו' (2016), "תשמעו סיפור", הד- הגן (ב), תל- אביב, הסתדרות המורים בישראל, עמ' 99-94.
3. טל, ק' (2011), " הבנת הנקרא – איך ילדים מבינים ספרי תמונות ומה עלינו לעשות כדי שהם יאהבו לקרוא ספרים – המודל התיאורי של Sipe 2008", הד- הגן (ב) , תל-אביב, הסתדרות המורים בישראל, עמ' 12-9.
4. טל, ק' (2004 ), " עודפם : הקראה חוזרת של ספר מאוייר", הד- הגן , 69 (2), תל- אביב, עמ' 21-4.
5. קיטה, ב' (2007), " מה שווה תמונה אחת ? קידום הפקת סיפורים באמצעות סיפור תמונות ברצף" , הד- הגן (א), תל- אביב, הסתדרות המורים בישראל.
6. קיטה , ב' (2005)," לפני בזמן ואחרי , תרומתן של שלוש פעילויות להבנת הסיפור", הד- הגן (ב), תל-אביב, הסתדרות המורים בישראל, עמ' 30.
7. קוזמינסקי , ל'( תשנ"ט) "הביצות נשברו , הביצים נשברו- תשובות טבעיות לצרכים בתחום השפה", הד- הגן (ג), תל- אביב, הסתדרות המורים בישראל.
8. קוזמינסקי, ל' (2001), "הפנמת הפונימה - שיפור מיומנויות פונולוגיות והשפעתן על ההצלחה ברכישת קריאה ", הד- הגן (ב), תל- אביב, הסתדרות המורים בישראל, עמ' 24- 31 .
9. תשתית לקראת קריאה וכתיבה (2005), תכנית לימודים לגן הילדים( 2007), משרד החינוך , האגף לחינוך קדם יסודי, ירושלים.

קריאה מומלצת :
1. דורי, נ' (2011) , "סיפור על איור -על איורים בספרות לגיל הרך ותרומתם להתפתחות הרגשית ושפתם האמנותית של הילדים ", הד- הגן (ב), תל- אביב, הסתדרות המורים בישראל.
2. 5. צימרמן, ש, בלום- קולקה (2003), " שיחה בין פיט ופוט. שיחה וסוגה בגן הילדים", הד- הגן , תל- אביב, הסתדרות המורים בישראל.
3. קרייזר, ו' (2005), "זרח מפרחוני : מליקויי שפה בגיל הגן לליקויי למידה בגיל בית הספר ", הד- הגן (א), תל-אביב, הסתדרות המורים בישראל, עמ' 35- 38.