הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סמינר דידקטי בגיה"ר, 68039.1.1
שם המרצה: שוורץ חנה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: נלווה לעבודה מעשית
מטרות / תוצרי למידה: מטרות: דיון באירועים שהסטודנטיות מביאות משדה ההוראה, העלאת פתרונות לקשיים ואירועים בגן, חשיפת הסטודנטיות לחומרי למידה, מחקרים ומאמרים.
תוצרי למידה: הסטודנטית תבין איך ילדים לומדים בגיל הרך.
הסטודנטית תדע לתכנן נושא לימודי תוך התייחסות מקיפה לכל תחומי הדעת.
הסטודנטית תדע לתכנן חקר בהובלת הילדים.
הסטודנטית תבין את חשיבות טיפוח המוטוריקה בגיל הרך.
הסטודנטית תתכונן לעבודה עם הורים וצוות הגן.
תיאור הקורס: הקורס מכניס את הסטודנטית לעולמות התוכן של הלמידה בגיל הרך על כל ההיבטים שלהם, הקורס מפגיש את הסטודנטית עם דילמות וקשיים במסגרת הגן וכן עם המעטפת של הגן- הרשות המקומית, הורי הילדים ומשרד החינוך.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 משמעת בכיתה: * 1. יריב, א. רז נ. (2009). מה השתבש בריקוד המשותף?, הד הגן, חוברת ב', עמ' 42-47.
2 החקר: * 1. ברודי, ד. (2006). פרויקט חקר בגן, הד הגן, חוברת ב', עמ' 64 – 73.
3 המשחק: * 2. בן הרועה, ל. (2010). המשחק כמנוף לפיתוח החשיבה היצירתית אצל ילדים. הד החינוך, חוברת ד', עמ' 80 – 85.
4 למידה בגיל הרך:
5 עבודה עם צוות, הורים: * 3. פריש, י. הגננת כמנהלת גן וכמנהיגה חינוכית (2012) פרק שני: קשרי גומלין בעבודת הגננת עם הורים עמ' 51 – 94.
6 מוטוריקה:
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה, הגשת תרגילים ומשימות, הגשת דיווח על הפעלת חקר, הגשת דיווח על תכנון נושא.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה
תרגילים
פעילות חקר
רשימה ביבליוגרפית:
משמעת בכיתה
* 1. יריב, א. רז נ. (2009). מה השתבש בריקוד המשותף?, הד הגן, חוברת ב', עמ' 42-47.
* 2. לוין, ג. (2004). עיצוב התנהגות או חנוך לנער/ה על פי דרכו/ה, הד הגן, חוברת א', עמ' 8 – 15.
3.   יריב, א. (1996). הסנונית והמטאטא, הד החינוך
החקר
* 1. ברודי, ד. (2006). פרויקט חקר בגן, הד הגן, חוברת ב', עמ' 64 – 73.
2.   שטיינר, ד. חמילבסקי, א. (2013). מדע מתחת לאף, הד הגן חוברת א', עמ' 68 – 73.
3.   ספקטור-לוי, א. (2010). סקרנות וחקרנות מדעית – חשיבותם בתקופת הילדות. הד הגן, חוברת א', עמ' 14 – 20.
* 4. ברודי, ד. ( 2003). גלגולה של קופסת קרטון, הד הגן, חוברת ג', עמ' 36 – 45.


המשחק
1. לוין, ג. (1980). בואו נשחק על באמת, ספרית פועלים. * 2. בן הרועה, ל. (2010). המשחק כמנוף לפיתוח החשיבה היצירתית אצל ילדים. הד החינוך, חוברת ד', עמ' 80 – 85.
* 3. טל, ק. (2000). הורים יקרים בגן שלנו אנחנו לא לומדים, אנחנו רק משחקים, הד הגן, חוברת ד', עמ' 28 - 41


יצירה
* 1. לוין, ג. (1989). שולחן המצרפים, גן אחר, הוצאת אח, עמ' 135 – 150.
* 2. לוין, ג. (1989). הגשת החומרים, גן אחר, הוצאת אח, עמ' 151 – 159.
3. https://www.youtube.com/watch?v=yCkJLONIwZw
4. https://www.youtube.com/watch?v=R3TSfxpTKqcלמידה משמעותית, תיווך, עבודה בקבוצה
•   1. משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם יסודי (2010). עשיה חינוכית בגן הילדים, קווים מנחים לצוות החינוכי. נספח מס' 4: אסטרטגיה להוראה – למידה בקבוצה קטנה של ילדים, עמ' 45 – 53.
•   2. ברנדט, ר. (2000). למידה רבת עוצמה, מתוך: חינוך החשיבה. עמ' 1 – 29.
3.   סלומון, ג. (2014). למידה משמעותית היא עניין אישי. הד החינוך גיליון 4, עמ' 36 – 37.
4.   משרד החינוך, המינהל הפדגוגי (תשע"ד). הלומד המלמד ומה שביניהם – מתפיסה ליישום. מורה דרך ללמידה משמעותית, עמ' 9 – 13, 18 – 26.

https://www.youtube.com/watch?v=qJz4q8KOuQ4 5.
6.
צוות הגן, עבודה עם הורים.
1.   https://www.youtube.com/watch?v=VHKHElPiatU
2.   https://www.youtube.com/watch?v=jeWLZqHCGS8
* 3. פריש, י. הגננת כמנהלת גן וכמנהיגה חינוכית (2012) פרק שני: קשרי גומלין בעבודת הגננת עם הורים עמ' 51 – 94.
* 4. פריש, י. הגננת כמנהלת גן וכמנהיגה חינוכית (2012) פרק חמישי: מיומנויות ניהול גן עמ' 135 – 152.
* 5. טל, ק. (2004) הורים עליך גננת, הד הגן חוברת ד' עמ' 20 – 29.
* 6. כתר, ח. (2009) צוות מנצח, הד הגן חוברת ג' עמ' 29 – 34.
7. חבתי, מ. (2009) היא והיא, הד הגן חוברת ג' עמ' 36 – 43.


מוטוריקה
* 1. משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים (2007). תוכנית הלימודים בחינוך גופני לגיל הרך. שילוב תנועה בסביבה הפיסית והחברתית עמ' 26 – 40, חינוך לתנועה עמ' 92 – 99, 108 – 122. חינוך לשלומות עמ' 137 – 148.

1.   https://www.youtube.com/watch?v=BDvuU6CybGo
2.   https://www.youtube.com/watch?v=r9d6wjI2Duc
3.   https://www.youtube.com/watch?v=si3pjOL5xlA
4.   https://www.youtube.com/watch?v=46i3FbUmndU