הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סיפורי תורה בגן, 68058.1.1
שם המרצה: צוברי רחל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הכנת הסטודנטית באופן אופרטיבי ללימוד התורה בגן כפי שמצופה ממנה בגן הילדים על פי יעדי משרד החינוך.
הסטודנטית תלמד את עקרונות העברת סיפורי התורה בגן.
תיאור הקורס: הקורס יועבר תוך לימוד פרונטאלי את הסיפור המקראי מתוך חומש בראשית וישולבו בו דיונים והשתתפות פעילה של הסטודנטיות במהלך הלימוד.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכרת הסיפור המקראי- חומש בראשית, כפי שהוא נלמד בגן הילדים
2 התמודדות עם דילמות חינוכיות וערכיות תוך לימוד חומש בראשית את ילדי הגן
3 # הטמעת הערכים המשולבים בתוך סיפורי התורה בקרב ילדי הגן.
4 שילוב סיפורי התורה באופן אינטגרטיבי בגן.
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות בקורס ולמידה פעילה
עבודת סיכום המשקפת התמודדות עם דילמות בסיפורי התורה .
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה
רשימה ביבליוגרפית:
חומש בראשית מקראות גדולות עם מפרשים