הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סדנא דידקטית א, 68055.1.1
שם המרצה: אוחנה שלומית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: השתתפות בהתנסות בגני הילדים
מטרות / תוצרי למידה: -   להכיר את חיי הגן.
-   להכיר את ילדי הגן כמליאה וכבודדים.
-   להכיר מגוון משחקים המתאימים לגיל הרך.
-   לתת ליווי והדרכה בצמוד להתנסות בגן.
-   להעמיק את החשיבה על התכנון והביצוע בהתנסות בגן.
-   לימוד דרכי הוראה שונים ומגוונים.
-   להביא את הסטודנטית לחשיבה רפלקטיבית.
תיאור הקורס: קורס סדנא בעבודה מעשית מלווה את התלמידות בהתחלת דרכן בעבודה מעשית בגני הילדים
הכרת הגן על כל הביטיו, סדר היום בגן, התיחסות לילדים
מעגל השנה בגן
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 -   הכרות עם חיי הגן.
2 מחויבויות הגננת.
3 סדר היום בגן הילדים, תוך התייחסות לשיקולי הדעת בתכנון ובביצוע.
קבלת ילדים.
סדר היום בגן הילדים, תוך התייחסות לשיקולי הדעת בתכנון ובביצוע.
4 קבלת ילדים
5 תפילה בגן.
6 המשחק בגיל הרך.
7 כתיבה רפלקטיבית וחשיבה ביקורתית
8 חינוך גופני
9 -   עיצוב הסביבה החינוכית ומרכזי עבודה
10 מיזם אמץ מרכז בגן.
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות בשיעורים .
השתתפות פעילה בשיעורים .
הגשת תרגילים .
הצגת דוגמאות מהעשייה בגן במסגרת ההתנסות .
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תלקיט
השתתפות פעילה
רשימה ביבליוגרפית:
* משרד החינוך המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם יסודי. קווים מנחים לעשיה חינוכית בגן הילדים (2010).
* נסים, ר. (1992). בשבילי הגן. משרד החינוך והתרבות, מינהל החינוך הדתי.
* פרג'ון קדוש דינה, סיפור לא פשוט. הקניית הסיפור המקראית לגיל הרך, הד הגן, תשס"ו, חוברת א. ספטמבר 2005.
* אונגר מיכל, אני חושב משמע אני קיים, על חשיבה פילוסופית בגיל הרך. הד הגן, תשס"ו, חוברת א. ספטמבר 2005.
* עוז לימור, סיפור יוסף ואחיו למידה חוויתית ומגוונת לילדי הגן. הד הגן, תשס"ו, חוברת א ספטמבר 2005.
* אהרנסון מלכה, ישחקו הילדים. סיפור התורה בגן הילדים בשילוב חקר ודרמה. הד הגן, תשס"ו, חוברת א ספטמבר 2005.
* רן כהן אהרונוב, גן אחר, הד הגן, תשע"ו, חוברת א תשע"ו.
* אנגלברג דוד, לחבק ולדרוש, הד הגן תשע"ו, חוברת א תשע"ו.
*תוכנית הליב"ה לחינוך גופני.
* ganenetofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d1ec2ba7-670b-4fdb-a96d-99a99ecffaf3&lang=HEB
* http://ganenetofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=1009c190-b46d-4193-af50-62c17e217abd&lang=HEB
* http://ganenetofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d160802f-2356-4046-84c0-a1b5829b9221&lang=HEB
* גן זורם- http://ganenetofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=abcc9fe5-adcc-4626-aa02-6d2ffb3aae5b&lang=HEB