הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ניהול גן, 68045.1.1
שם המרצה: כהן איריס
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תבין את ההליך הניהולי של הגן על כל היבטיו.
הסטודנטית תדע כיצד להתנהל מול הפיקוח ומשרד החינוך.
הסטודנטית תדע כיצד להתנהל מול הרשות המקומית לסוגיה השונים
הסטודנטית תדע כיצד לנהל תקציב חכם
הסטודנטית תדע כיצד לנהל צוות וליצור מוטיבציה
הסטודנטית תדע כיצד ליצור אקלים גן חיובי
הסטודנטית תקבל כלים ליצירת משמעת והרגלים
הסטודנטית תיחשף לסוגי גן שונים ,גן ביער, גן זורם, גן מונטסורי ועוד
הסטודנטית תכיר תכניות לימודים שונות ומגוונות הנעשות בשטח בארץ ובעולם
הסטודנטית תדע כיצד לפעול בעיתות חירום וכן התנהלות בטיחותית בגן.
הסטודנטית תקבל כלים לגיבוש קבוצת ההורים בבחינת הרתמות למעשה החינוכי ולא רק.
יינתן מענה לשאלות הסטודנטיות בתחומים הנ"ל
תיאור הקורס: יצירת הליך בו הסטודנטית מגננת המנהלת גן עם כל גודל האחריות והתפקיד בניהול גן הילדים, מודעת ליכולתה וכוחה להפוך למנהיגה חינוכית המשפיעה לא רק על ילדי הגן בלבד אלה על כל הבאים בשעריו, על קהילה.
הבנה לעומק ולפרטי פרטים מהו ניהול גן. הן בפן הפדגוגי והן בפן המנהלי מול הרשות ומול משרד החינוך, הפיקוח ,הבטחוני והבטיחותי והכספי.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכרות, דרישות הקורס, מצגת, הרצאה קצרה של סיימון סינק
2 מצגת ניהול גן ,ארגון סביבה חינוכית, סדר יום, תיק גן ותלקיט
3 המשך, סוגי ניהול שונים, ניהול גן ועבודת צוות . משימה בזוגות היגדים על עבודת צוות לפי מדרג חשיבות דיון מסכם כיתתי
4 כיצד נוצרת מנהיגה חינוכית? מאמרה של חוה ביגר. לקרוא ולדון בכיתה
5 יצירת אקלים חינוכי חוקי המעגל, דרכים חווייתיות לבניית תכנית לימודים
6 יצירת אקלים חינוכי מיטבי, דוגמאות מהשטח
7 הכרות עם הגן העתידי- מיזמים שונים בארץ ובעולם
8 בניית תכנית לימודית לטווח ארוך, בינוני , קצר חשיפה לתכניות לימודים.
9 יחסי הורים וצוות, כיצד ניתן לבנות שותפות אפקטיבית?
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה חובת נוכחות בכל השיעורים כמקובל במכללה.
ישנו דגש רב בנטילת חלק בדיון בכיתה, בקריאת המאמרים והגשתם, בלקיחת חלק במשימות השונות ובהגשת עבודה בתום הקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 30%
השתתפות פעילה 30%
עבודה 40%
רשימה ביבליוגרפית:
. מ. מבורך [2017] . מנהיגות חינוכית בגיל הרך ,הוצאת תמה מכון מופ"ת
2.י.פריש [2012]. הגננת כמנהלת גן וכמנהיגה חינוכית, הוצאת שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך
3.ש. סיטון, מ. סנפיר, ג. רוסו [2012] מאה שנות גן ילדים בארץ ישראל. אוניברסיטת בן גוריון
4.י. עירם, ר. גלובמן [1999]התפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל, הוצאת רמות אוניברסיטת ת"א
5.כדאי לדעת מדריך לניהול גן ילדים ,[1997] הוצאת משרד החינוך האגף לחינוך קדם יסודי.
6.הד הגן [2012] גננת בצמיחה
7. ח. ביגר [2003] הגנכלי"ת הגננת כמנהלת ומנהיגה חינוכית , הד הגן 68 ע"מ 14-18