הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מדע לגיה"ר, 68016.1.1
שם המרצה: רוזיצקי ברכה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הנכחת הטבע והסביבה בעולמו של הסטודנט והכנתו להכשרת הילד לעולם מדעי וטכנולוגי.

-   חיזוק הקשר וההכרות של הסטודנט עם הסביבה, התיידדות עם נושאים מדעיים.
-   הסטודנט ילמד עקרונות מדעיים מרכזיים הבאים לידי ביטוי בתופעות יומיומיות.
-   הסטודנט יפתח יכולת לנתח באופן מדעי תופעות טבע המלווים את חיינו היומיומיים.
-   הסטודנט ייחשף ליישומים של עקרונות מדעיים בפתרון בעיות ויתרגל מיומנויות טכנולוגיות.
-   הסטודנט יפתח מודעות לכישורים הטבעיים של הילד להכיר, להבין ולחקור את סביבתו.
-   הסטודנט יקנה כלים לטפוח הכישורים המדעיים של הילד.
-   הסטודנט יבסס הכרות איכותית ומשמעותית של הסביבה בעולמו של הילד.
-   הסטודנט ייחשף לתוכניות לימודים העוסקות בהוראת מדע לגיל הרך.
תיאור הקורס: ברקע התאורטי הקורס יעסוק בהבנת המושגים מדע וטכנולוגיה והכרות עם סוגים שונים של מדע
וכן בדיון בעמדתו של הילד בעולם מדעי - יכולות ומטרות.
בהמשך נחשף לתופעות טבע מחיי היומיום ונרכוש כלים לניתוח מושכל של הכוחות והעקרונות הפועלים בתופעות הנידונות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הקדמה, חלק I – מהו מדע ומהי טכנולוגיה
2 הקדמה, חלק II – מטרות בהוראת מדע בגיל הרך
3 המבנה החלקיקי של החומר, מצבי צבירה, התנהגות חומרים בחימום
4 בערת הנר
5 צפיפות חומרים, ציפה ושקיעה
6 האוויר
7 קול ושמיעה
חובות הסטודנט בקורס: ביצוע מטלות והצגתן בפני הכתה, בחנים, מבחן מסכם.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
תרגילים 20%
מבחן 70%
רשימה ביבליוגרפית:
-   פיסיקה לכל- עקרונות מדע החומר והאנרגיה. היואיט, פ.ג., ברנקו-וייס, 1997.
-   מגלים וממציאים משנים את פני עולמנו. נשיונל גאוגרפיק, ספרית מעריב, 1991.
-   כיצד פועל המדע – ניסויים מעשיים ותרגילים משעשעים לכל בני המשפחה. האן, ג'., ידעות אחרונות-
ספרי חמד, 1994.
-   מדע בגן הילדים. לסרי, ד. המכון לחינוך טכנולוגי, 1994.
-   מדע לטף. בירנבאום, א. חיפה - המוזאון הלאומי למדע. 1993.
-   יום יום מדע – ניסוי והתנסות בגן הילדים. ניר, י. המכון לשיפור מערכות חינוך. 1994.
-   אשנב למדע וטכנולוגיה. המחלקה להוראת המדעים רחובות. 1997.
-   דפי מט"ל לגיל הרך. מט"ל – חינוך מדעי טכנולוגי בגני הילדים.
-   מה, באמת? נשיונל גאוגרפיק, ספרית מעריב, 1985.
-   איך למה ומדוע? נשיונל גאוגרפיק, ספרית מעריב, 1988.
-   גלילאו גליליי – פיסיקאי ראשון. מקלצ'לאן, ג'., ., ידעות אחרונות-ספרי חמד, 1999.
-   אלברט איינשטיין וחזיתות הפיסיקה. ברנסטיין ג'. ידעות אחרונות-ספרי חמד, 2000.
-   שעשועים עם פיסיקה. מקגראת, ס., נשיונל גאוגרפיק, ספרית מעריב, 1986.
-   נסה ודע שעשועי מדע. פרס, ה. י., ניצנים 1976.
-   מדידות ומשקלים במטבח בין הכלים. לואיס, ג'., אח, 1991.
-   קרצף ולמד! מדע באמבט. לואיס, ג'., אח, 1991.
-   אור וקול לראות ולשמוע. צילג י., עם עובד, 1992.
-   עולם החושים – התפיסה החושית בעולם החי. דאונר, ג'., מודן, 1991.
-   דע גן - מאמרים בתחומי המדע והטכנולוגיה, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה
בחינוך הקדם יסודי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, תשס"ח – תשע"ט.