הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מדידה והערכה בהוראה, 68059.1.1
שם המרצה: זיסק שושנה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ד
דרישות קדם: הקורס מיועד לתלמידות שנה ד'
מטרות / תוצרי למידה: •   לדון בהערכה ומדידה בגיל הרך,
•   להכיר גישות שונות וכלים שונים אשר בשימוש בגנים בכיתות היסוד,
•   לבנות סוגים מגוונים של כלים המותאמים לקבוצת הילדים,
•   ללמוד כיצד לסכם את תוצאותיהם ולהיעזר בהם בעבודה החינוכית היום יומית כגון,
•   תכנון חומרי למידה ותוכניות עבודה.
•   לתת כלים לעבודה נכונה מול הורים.
תיאור הקורס: הקורס מלווה את הגננות כאשר הן נכנסות לעבודה בשטח בשנת הסטאג'. ונותן להם כלים להכרות על הילדים כפרט ועם הקבוצה ככלל. ודרכים לעבודה נכונה ומקצועית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מחויבויות הגננת
2 תוכנית מבטי"ם- איך עובדים עם זה בגן
3 3   מיפוי הגן- כלים להכרת הקבוצה הכוללת
4 התאמת תוכנית העבודה לתוצאות המיפוי
5 הילד המתקשה – כלים לעבודה בשטח
6 המערך המסייע לגננת- למי פונים ומתי
7 הכרות עם טפסי שילוב והשמה
8 אסיפות הורים אישיות בגן – כלים להצלחה
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות, תרגילים,נוכחות
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 25%
תרגילים 75%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה רשות
   בזכות התהליך, קופרמן-שפי, צ, הד הגן סיוון תש"ע , עמודים 92-97
   הערכה חלופית בגן הילדים, צימט,ג, הד-הגן סיוון תשס"א, עמודים 44-51
   הערכה כמנוף, בן-חמו, צ, הד הגן סיוון תשס"א, עמודים 52-61
   תלקיט בגן הילדים, שרון,ד, הד הגן סיוון תשס"א, 62-73
   צריך לדבר על זה, מרגליות,ב, הד הגן טבת תשע"ד 60-63
   דבר המבשר, פירסטטר,א, הד הגן אדר תשע"ה, 64-69
   קווים מנחים לעשייה חינוכית
   תוכניות הליב"ה
   על ילדים חושים ותנועה דיל,ד, האגף לתוכניות לימודים, ירושלים תשנ"ט,
   מב"טים, מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים