הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: לקויי למידה לגיל הרך, 68019.1.1
שם המרצה: סגל יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הכרות עם ההגדרות השונות לליקויי למידה.
2.   הכרות עם ליקויי למידה שונים בתחומים ההתפתחותיים והאקדמיים.
3.   הבנת התהליכים הרגשיים העוברים על הילד לקוי הלמידה ועל משפחתו.
4.   היכרות עם דרכי טיפול שונות עבור ילדים עם ליקויי למידה
תיאור הקורס: הקורס עוסק בנושא ליקויי הלמידה. הבנת המושג 'ליקויי למידה' והבנת ההבדל בינו לבין המושג 'קושי בלמידה'. יידונו שכיחות תופעת ליקויי הלמידה והתפתחות מחקר התופעה במהלך השנים. יושם דגש על סוגי ליקויי הלמיה השונים. נדון בבעיות קשב וריכוז, ילדים מחוננים ומסגרות חינוך מיוחדות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שיעור מבוא
2 כיצד מגדירים ליקויי למידה
3 גישות נוירו-פסיכולוגיות
4 אבחון ליקויי למידה
5 סוגי ליקויי למידה
6 הפרעת קשב וריכוז
7 הביטוי בפועל של הפרעת קשב וריכוז
8 ליקויי זיכרון
9 ליקויי למידה לא מילוליים
10 התפתחותם של ילדים על ליקויי למידה לא מילוליים
11 דיסלקציה – חלק א'
12 דיסלקציה – חלק ב'
13 דיסגרפיה – חלק א'
14 דיסגרפיה חלק ב'
15 דיסקלקוליה
16 ילדים מחוננים עם ליקויי למידה
17 אבחון ליקויי למידה
18 סוגי מבחנים לאבחון ליקויי למידה
19 וועדות עירוניות לטיפול בתלמידים עם לקות למידה
20 כישורים חברתיים של ילדים על ליקויי למידה
21 תפקיד ההורים בחינוך ילדים עם ליקויי למידה
22 שילוב ילדים עם ליקויי למידה
23 החינוך המיוחד
24 בניית קשרים בין-אישיים ושילוב חברתי
25 מסגרות משלבות – מאפייניהן הייחודיים
26 ההשלכות המשפחתיות של ילד לקוי למידה במשפחה
חובות הסטודנט בקורס: 1)   יש לקרוא את כל השיעורים.
2)   יש להגיש 5 מתוך 6 התרגילים המצורפים.
3)   יש להגיש עבודת סיכום.
4)   מומלץ כי לימוד הקורס ייעשה בלווי להיכרות עם ילדים בגיל הרך.
5)   מבחן על כל חומר הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים סמסטר ב 100% 70
רשימה ביבליוגרפית:
בנטין, ש' (2003). נוירופסיכולוגיה של השפה; תהליכי זיכרון. פרקים בנוירופסיכולוגיה. משרד הביטחון ההוצאה לאור. עמ' 85 – 138.
היימן, ט. (2000). ליקויי למידה. האוניברסיטה הפתוחה.
זכאי, ד' (2002). פסיכולוגיה קוגניטיבית. כרך ג' – תפיסה. האוניברסיטה הפתוחה.
מרגלית, מ' וטור-כספא ח'. (1998). ליקויי למידה: מודל נוירו- התפתחותי רב-ממדי. פסיכולוגיה ז(1). עמ': 64 – 76.
סולמס, מ. וטרנבול, א. (2005). המוח ועולם הנפש. הקיבוץ המאוחד.
ספקטור, נ. (1979). שיקום ליקויי למידה. מסדה.
רחמימוב, ר' (2004). מהפכת המוח – תקשורת, מחלות נפש וסמים. הקיבוץ המאוחד, מכון וון ליר.
רחמני, ל. (1994). מוח ולמידה תהליכים וליקויים. פפירוס.
שרוני-יצחק, ו. (1990). סוגיות בחינוך מיוחד, יחידה 4. האוניברסיטה הפתוחה.