הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: חקר סביבות חיים, 68022.1.1
שם המרצה: רוזיצקי ברכה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: הקורס "מדע לגיל הרך"
מטרות / תוצרי למידה: חשיפת הסטודנט למגוון סוגים של פעילויות מדעיות.
הקניית גישה מושכלת לניתוח והכרות עם כלי מחקר שונים.
הסטודנט יתרגל את מיומנויות החקר והגילוי, ביצוע תצפית ומעקב ועריכת ניסויים.
הקניית מיומנות ליישום אופני מחקר שונים עם התלמידים לשם לימוד והכרות משמעותיים של הטבע והסביבה.
הסטודנט יחזק את המודעות לנושאי קיימות ואיכות הסביבה ויתוודע אל שיטות ניטור רלוונטיות.
הסטודנט יתרגל יישומים של עקרונות מדעיים בפתרון בעיות ויתרגל מיומנויות טכנולוגיות.
הסטודנט יפתח מודעות לכישורים הטבעיים של הילד להכיר, להבין ולחקור את סביבתו.
הסטודנט יקנה כלים לטפוח הכישורים המדעיים של הילד.
הסטודנט יבסס הכרות איכותית ומשמעותית של הסביבה בעולמו של הילד.
הסטודנט ייחשף לתוכניות לימודים העוסקות בהוראת מדע טכנולוגיה לגיל הרך.
תיאור הקורס: הקורס יעסוק בהכרות והבנה של מגוון סוגי הפעילויות המדעיות המתבצעות בתהליך לימוד הסביבה ומאפייניה: תצפית, התנסות, תיאור, מחקר טבעי, ניסוי מבוקר, טכנולוגיה. העקרונות ילמדו תוך הדגמת סוגי הפעילות במגוון נושאים המלווים את חיי הילד והאדם בכלל בסביבתו הטבעית כגון: המים, האוויר, צמחים, בעלי חיים, האדם וחושיו.
בקורס יינתן דגש על היבטים ערכיים בנוגע להשפעת האדם על הסביבה ואיכותה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 כלים למחקר מדע וטכנולוגיה: התצפית/אם הייתי יכול כל היום רק לשאול.
2 כלים למחקר מדע וטכנולוגיה: ההתנסות/מדידות או לא להיות: מודדים, לומדים ונהנים בגן הילדים.
3 כלים למחקר מדע וטכנולוגיה: הניסוי   /מה קדם למה, הביצה או התרנגולת?
4 כלים למחקר מדע וטכנולוגיה: היישום הטכנולוגי/טכנולוגיה בגן הילדים – תאוריה ומעשה.
שְמַר-טּוש: מהצורך למוצר - איך מלמדים טכנולוגיה בגן הלכה למעשה
5 איכות הסביבה   נאה דורש נאה מקיים - על גן ילדים ברוח הקיימות.
גן שלנו מה ירוק הוא על גן ירוק ועל חיסכון במים.
איכות הסביבה   נאה דורש נאה מקיים - על גן ילדים ברוח הקיימות.
גן שלנו מה ירוק הוא על גן ירוק ועל חיסכון במים.
איכות הסביבה
חובות הסטודנט בקורס: ביצוע מטלות והצגתן בפני הכתה, בחנים, מבחן מסכם
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
בחנים 20%
עבודה 70%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפית:
1. למידה משמעותית, אתר משרד החינוך.
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/mashmautit/Mahi.htm
2. יישום מיומנויות מידע כדרך ללמידה משמעותית סקירת מידע ומקורות מידע איסוף ועריכה. יעל שרצר , מכון מופ"ת, 2015.
http://sfile-pull.f-static.com/image/users/152981/ftp/my_files/word/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf?id=23753423
3. הילקוט הדיגיטלי, כלים למחקר – מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך.
https://ebag.cet.ac.il/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9/%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%95/_%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8_/
4. פלא טבע – מדע וטכנולוגיה לכתה א', החושים, סביבה, צמחים, בעלי חיים, האדם. מט"ח, הוצאת כותר, 2019. מהדורה דיגיטלית:
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2330$2339&bAsImage=True&lang=he,en
5. במבט חדש לכתה א' – החושים שלנו, מעגל עונות השנה, להיות בריאים. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי אוניברסיטת תל אביב. הוצאת רמות ספרי לימוד, 2019.
6. במבט חדש, מדע וטכנולוגיה לכיתה ב' - סביבה של חיים, חמרים סביב , שנים בריאות בגוף בריא. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי אוניברסיטת תל אביב, רמות ספרי לימוד, 2008.
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94485083#1.2791.6.default
7. מאגר מדע וטכנולוגיה כתות א'-ב', הילקוט הדיגיטלי, אופק יסודי. מט"ח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית, משרד החינוך.
https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%90/335/
8." מסע מדע" - ספרים להוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי (כיתות א-ו). כנרת – זמורה, דביר.
9. למידה התנסותית, מטר – מדע וטכנולוגיה ברשת, מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בחינוך היסודי.
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
10. על השראה, סביבה גן ילדים ומה שביניהם. ד"ר אסתר ברוקס, עלון גן ילדים, אגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך, 2015.
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/kindergarten-environment-inspiration.pdf
11. דע גן - מאמרים בתחומי המדע והטכנולוגיה, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן:
•   טכנולוגיה בגן הילדים – תאוריה ומעשה. טלי שכטר, עלון דע-גן 3, בית הספר לחינוך אונ' בר אילן, 2010.
•   שְמַר-טּוש: מהצורך למוצר - איך מלמדים טכנולוגיה בגן הלכה למעשה. נעמה דוד, עלון דע-גן 10, בית הספר לחינוך אונ' בר אילן, 2017.
•   אם הייתי יכול כל היום רק לשאול – על כוחן של שאלות. טלי שכטר, אורנית ספקטור – לוי, עלון דע-גן 7, בית הספר לחינוך אונ' בר אילן, 2014.
•   מה קדם למה, הביצה או התרנגולת? טלי שכטר ומאי נטור, עלון דע-גן 1, בית הספר לחינוך אונ' בר אילן, 2008.
•   גן שלנו מה ירוק הוא על גן ירוק ועל חיסכון במים. גלית משה, עלון דע-גן 3, בית הספר לחינוך אונ' בר אילן, 2010.
•   גינה בגן – לא מה שחשבתם על הידרופוניקה ואקוופוניקה בגן הילדים. טלי ישראלי, עלון דע-גן 9, בית הספר לחינוך אונ' בר אילן, 2016.
•   נאה דורש נאה מקיים- על גן ילדים ברוח הקיימות. טלי ישראלי, עלון דע-גן 6, בית הספר לחינוך אונ' בר אילן, 2013.
•   כאשר שואלים וחוקרים מגלים עולמות נפלאים. רונית פרידמן, אורנית ספקטור-לוי, עלון דע-גן 12, בית הספר לחינוך אונ' בר אילן, 2019.
•   כל מה שרצית לדעת - וכן העזת לבדוק ולחקור, אורנית ספקטור-לוי, עלון דע-גן 6, בית הספר לחינוך אונ' בר אילן, 2013.
•   מדע בגן וסקרנות מדעית נקודת המבט של הילדים. יעל קסנר ברוך, אורנית ספקטור-לוי, זמירה מברך עלון דע-גן 8, בית הספר לחינוך אונ' בר אילן, 2015.
•   מדידות או לא להיות: מודדים, לומדים ונהנים בגן הילדים. טלי שכטר, יעל קסנר ברוך, עלון דע-גן 6, בית הספר לחינוך אונ' בר אילן, 2013.
•   הכח לפרוח. ורד טהרני, לילית שאלתיאל, יעל קסנר ברוך, עלון דע-גן 7, בית הספר לחינוך אונ' בר אילן, 2014.
•   טכנולוגיה בגן הילדים. דיאנה אלדרוקי פינוס, עלון דע-גן 7, בית הספר לחינוך אונ' בר אילן, 2014.