הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: חינוך גופני, 68017.1.1
שם המרצה: כהן איריס
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תכיר את תכנית הליבה בנושא חינוך גופני בגיל הרך.
הסטודנטית תיישם בפועל את הנלמד בזמני החצר בשעות הסטאג" בשטח
הסטודנטית תכיר בחשיבות החינוך הגופני לגיל הרך ובכלל ותחווה בעצמה את ההתנסויות.
הסטודנטית תהיה מודעת לבטיחות בפעילויות השונות
הסטודנטית תדע ליצור מרחבי התנסות בחנ"ג בכל סוגי החללים.
הסטודנטית תכיר בחשיבות הנושא שלומות ובהשפעתו על הסביבה בה גדל בתלמיד.
תיאור הקורס: במהלך הקורס זה לומדות התלמידות כיצד ניתן להפעיל את הילד בגיל הרך על ידי פעילות מוטורית בונה המחזקת את הדימוי העצמי של הילד ואת מיומנויותיו המוטוריות העדינות והגסות
נחשפות לתכנית הליבה בחנ"ג לגיל הרך על שלושת היבטיו:
1.שילוב תנועה בסביבה הפיזית והחברתית
2. חינוך לתנועה מגוונת ובחירה אישית
3.חינוך לשלומות- יסודות לפיתוח מודעות וקשר בין פעילות גופנית לשמירה על הבריאות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מצגת חשיבות החינוך הגופני בכל גיל
2 התנסות במשחקים המפתחים פעילות גופנית, והשפעתם על התמודדות הילדים עם הפסד וניצחון
3 הריקוד ומשמעותו בתהליך קשר, חברות ושמחה
4 חשיבות החנ"ג לאקלים הגן
5 עיצוב סביבה מעודדת תנועה, התבוננות בנעשה בגנים שונים
6 יצירת מסלולים שונים ומגוונים
7 שילוב החנ"ג בחגים ובחיי היום יום בגן בהקשר לנושאים הנלמדים
8 הקמת מערך שיעור תוך כדי הפעלת קבוצת סטודנטיות. התנסות בכיתה.
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות פעילה בכל שיעור.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 40%
השתתפות פעילה 60%
רשימה ביבליוגרפית:
. משרד החינוך, התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים )2007 ,)תכנית
לימודים בחינוך גופני לגיל הרך, תל אביב: מעלות
2. התפתחות, ניתוח איכותי והעשרה של מיומנויות גופניות בסיסיות, מאת לידור י', יזדי-עוגב א' (1996), הוצאת ספרים ע"ש עמנואל גיל – מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט
3. על ילדים חושים ותנועה – התפתחות חושית-תנועתית – ליקויים, קשיים ודרכי עבודה, משרד החינוך התרבות והספורט ( תשנ"ט ) מדריך לגננת בגן הילדים הרגיל, המשולב והמיוחד, הוצאת "מעלות".
4. דימוי גוף, מאת גלאור י', שובל א' ולנצר ר' ( 1985 ), הוצאת ספרים ע"ש עמנואל גיל. מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט.
5. התפתחות הילד בגיל הרך לנוע, לחוש וללמוד בסביבה פעילה. מאת רצון.מ., ( 2006 ) הוצאת מכללון סמינר הקיבוצים.
6. משחק בחוץ בגיל הרך, מאת בילטון ה' ( 2002 )
7. ילדי ואני – משחקי תנועה הורים וילדים, מאת ברלין א' כלב נ' ( 1988 ), הוצאת רשפים.
8. הילד המשחק – משחקים לגיל הרך, מאת ליפצין א' (1990 ) צ'ריקובר, מוציאים לאור בע"מ, בשיתוף עם הוצאת ספרים ע"ש עמנואל גיל, מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט
9. משחקי הילדים שלנו, פוקס.י.ע., ( 2005 ) - אספה ושיחקה, הדפסה דפוס "כתר" ירושלים  
10. עוד מחרוזת תנועה – מדריך לפעילות בתנועה עם ילדים, מאת שקדי.ח., ( 2000 ), הוצאת רכס.
11. חצר הגן – מדריך לגננת ( 1995 ) משרד החינוך התרבות והספורט, הוצאת מע לות
12. נעים ולומדים – תנועת הגוף ותרומתה ללמידה, שובל. א., ( 2006) הוצאת ספרים ""אח "בע"מ, קרית ביאליק
13. מחרוזת תנועה - מדריך לפעילות בתנועה עם ילדים , מאת שקדי. ח., ( 1999 ), הוצאת רכס צא אל המרחב, מאת לנצר ר', שובל א' וגלאור י' ( 1980 ), הוצאת ספרים ע"ש עמנואל גיל, מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט.