הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התפתחות ריגשית, 68010.1.1
שם המרצה: סגל יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1 להבין את ההתפתחות הנפשית-רגשית של הילד בגיל הרך.
2.להבין את מנגנוני ההתפתחות החברתית של הילד, כיצד הוא יוצר קשרים חברתיים עם בני גילו ועם מבוגרים.
3.להבין מהי התקשרות ומשמעותה הפסיכולוגית ע"פ תיאוריות שונות, בולבי, אינסוורט ועוד.
4.להבין מהן בעיות הילדות והטיפול בהן מיום היוולד הילד ובמהלך התפתחותו.
5.להכיר את השלבים של התפתחותו הרגשית של הילד.
6.לדעת כי התפתחות רגשית תקינה משפיעה על התפתחות חברתית שכלית וגופנית.
7.להבין מהו תפקידם של ההורים כמתווכים של היבטים רגשיים ושכליים.
8.להבין תהליכים קבוצתיים בגיל הרך.
9.להכיר את הילד שהתפתחותו הרגשית חריגה והכרת גורמים טיפוליים בתחום הטיפול בבעיות רגשיות.
10.ללמוד דרכי עבודה משותפת עם ההורים כשהילד זקוק להפניה מקצועית.
תיאור הקורס: בקורס ייסקרו תהליכים התפתחותיים המלווים את הילד לאורך שנות ינקותו, ילדותו והתבגרותו
יוצגו התיאוריות השונות המסבירות את תהליכי הגדילה תוך דיון בהבדלים בין התיאוריות והשלכותיהן.
הקורס יתמקד בשלבי גיל שונים ובאבחנה בין ההתפתחות בגילאים השונים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שיעור מבוא
2 דפוסי התפתחות בגיל הרך
3 התפתחות התקשורת החברתית בגיל הרך
4 יחסי גומלין בין ההורה לילד
5 התפתחות חברתית בינקות
6 תיאוריות על תקשורת
7 התקשורת על פי איינסוורת'
8 השפעת הגורם המטפל על דפוסי התקשורת
9 מזג
10 סגנונות טיפול בתינוק
11 התפתחות חברתית של הפעוט
12 12   יחסי הורה ילד
13 יחסי הורה ילד המשך
14 התפתחות חברתית בגיל הגן
15 התפתחות חברתית בגיל הגן המשך
16 התפתחות רגשית בגיל הגן
17 התפתחות האמפתיה
18 התפתחות חברתית בגיל ההתבגרות
19 התפתחות העצמי בגיל ההתבגרות
20 מתבגרים בבית הספר
21 זהות מינית בגיל ההתבגרות
22 שיעור סיכום
חובות הסטודנט בקורס: 1)   יש לקרוא את כל השיעורים.
2)   יש להגיש 5 מתוך 6 התרגילים המצורפים.
3)   יש להגיש עבודת סיכום.
4)   מומלץ כי לימוד הקורס ייעשה בלווי להיכרות עם ילדים בגיל הרך.
5)   מבחן על כל חומר הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 70
רשימה ביבליוגרפית:
1.   איגוד הפסיכיאטריה בישראל ומשרד הבריאות (1995). ICD-10 הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי לפי ארגון הבריאות העולמי. תל-אביב: הוצאת דיונון אוניברסיטת תל-אביב.
2.   אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח. ונוימן, מ. (1993). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה, תל-אביב: פפירוס בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב.
3.   אלכסנדרוביץ, ד. ו- אלכסנדרוביץ, מ. ק. (1987). תל-אביב, פפירוס.
4.   ביטמן, א. ובייט-מרום, ר. (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר, תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.*
5.   האדון, מ. (2004). המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, ישראל: זמורה ביטן.
6.   ויניקוט, ד. ו. (1996). הילד ומשפחתו וסביבתו. תל-אביב: ספרית הפועלים.*
7.   סלייטר, ל. (2005). לפתוח את התיבה של סקינר, תל-אביב: הוצאת אריה ניר.
8.   סרוף, א. קופר, ר. ודהארט, ג. (1998). התפתחות הילד - טבעה ומהלכה. תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.*
9.   פרייברג, ס. ס. (2000). השנים המופלאות. תל-אביב: ספרית הפועלים.*
10.   קרסון, ר. בוצ'ר, ג'. ומינקה, ס. (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים. תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
11.   Lourie. R. S. and Nover, R. A. (1989). .) The Course of Life Assessment of Psychopathology in the First Year of Life. In: S. I. Greenspan and G. H. Pollok (eds.) Vol. 1. Madison Connecticut: IUP.

* חובה