הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התפתחות האישיות, 68002.1.1
שם המרצה: סגל יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   לדעת על מאפייני ההתפתחות הנורמאלית בגיל הרך.
2.   לדעת על התנסות חברתית בגיל הרך.
3.   להכיר את מאפייני התפתחות השפה, ההתפתחות הקוגניטיבית והאינטליגנציה.
4.   להבין את ההתמודדות, של ההורים והמורים לגיל הרך, עם ילד שהתפתחותו חריגה.
5.   ללמוד להכיר את הילד, משפחתו והסביבה הסובבת אותו.
6.   להכיר גישה כוללנית לאבחון הילד טיפוחו והטיפול בו.
תיאור הקורס: הקורס עוסק בהתפתחות האישיות ושלביה. כיצד האישיות מתפתחת, מהם הגורמים המשפיעים על ההתפתחות וכיצד ניתן להשפיע על מהלך ההתפתחות. בקורס יסקרו תיאוריות קלאסיות שונות העוסקות בסוגיות אלו, תוך בחינת ההשוואה ביניהם.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1   שיעור מבוא
2 מהי תיאוריה פסיכולוגית ומהם מאפייניה
3 התיאוריה של פרויד
4 מנגנוני הגנה
5 מודע, לא מודע וסמוך למודע
6 התיאוריה של יונג
7 התיאוריה של אדלר
8 התיאוריה של אריך פרום
9 התיאוריה של אריקסון
10 שלבי ההתפתחות לפי אריקסון
11 הגישה הביהביוריסטית
12 התניה קלאסית ואופרנטית
13 גישתו של מאסלו
14 שיעור סיכום
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות בשיעורים
  השתתפות פעילה
  4 בחנים
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 20%
בחנים 80%
רשימה ביבליוגרפית:
1.   נוי, פ' (2008). פרויד והפסיכואנליזה. הוצאת מודן. פרק רביעי עמ' 197-261. חובה.
2.   יונג, ק.ג. (1961). זכרונות חלומות מחשבות. הוצאת מודן. פרק ראשון, עמ' 20-35. חובה.
3.   בלום ד' (2005). ניסויים באהבה – הארי הרלו והפסיכולוגיה של החיבה. הוצאת ידיעות אחרונות. פרק 2 עמ' 60-96. חובה.
4.   גולמן, ד' (1997). אינטליגנציה רגשית. הוצאת מטר. פרק ראשון, עמ' 17-26. חובה.
5.   אולדן, כ' (1953). תקשורת טיפולית עם ילדים על אמפתיה של מבוגרים כלפי ילדים. בתוך: א' פליישמן עורך (2002). הוצ' משרד העבודה והרווחה.
6.   אריקסון, א' ה' (1974). תקשורת טיפולית עם ילדים. צעצועים והגיונות. בתוך: א' פליישמן עורך (2002) הוצ' משרד העבודה והרווחה.
7.   אוסטרויל, ז. (1995). פתרונות פתוחים – טיפול פסיכולוגי בילד ובסביבתו, ירושלים: הוצאת שוקן.
8.   אטקינסטון, ר. ל. (1995). מבוא לפסיכולוגיה. תל-אביב: הוצאת לדורי.
9.   ביטמן, א. ובייט-מרום, ר. (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר, תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
10.   ויניקוט, ד. ו. (1996). הילד משפחתו וסביבתו. תל-אביב: ספרית הפועלים.
11.   זיו, א. (1975). פסיכולוגיה בחינוך, תל-אביב: הוצאת יחדיו.
12.   זיו, א. (1993). פסיכולוגיה – מדע הבנת האדם. תל-אביב: הוצאת עם עובד.