הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת א ב, 68048.1.1
שם המרצה: אחיטוב רבקה
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 4 ש"ש, 8 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: התנסות מודרכת בשנים א-ב.
קורסים בתחומי דעת שונים כקריאה וחשבון
מטרות / תוצרי למידה: 1.   התלמידה תפעיל שיקולי דעת בבחירת אמצעי המחשה ותכנון אביזרים דידקטיים.
2.   התלמידה תכין יחידות הוראה בהוראת קריאה, חשבון ובנושאים שונים.
3.   התלמידה תבחר דרכי הוראה שיפתחו חשיבה יצירתית רב כיוונית.
4.   התלמידה תפתח יכולות ניהול כיתה תוך מתן דגש על הוראה מותאמת אישית ועל בעיות משמעת.
5.   התלמידה תגלה מעורבות בפעילות ביה"ס והכתה כולל השתתפות בערב הורים וילדים, אסיפת הורים, ישיבת צוות.
6.   התלמידה תחווה הוראה רפלקטיבית ותעבור תהליכי בקרה ושינוי.
תיאור הקורס: הכשרתה של התלמידה בשנה זו תיעשה דרך עבודתה בבי"ס ופיתוח כישוריה בתחומים השונים:
בתחום הארגוני, בתחום דרכי ההוראה, בתחום התכנים של ההוראה ובתחום הבין אישי, דרך עריכת תצפיות תוך שימת לב למתרחש סביבה ויישום הנלמד ע"י העברת שיעורים בכתה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 התחום הארגוני --פרוט במזכירות החוג
2 תוכן ההוראה -פרוט במזכירות החוג
3 דרכי הוראה - פרוט במזכירות החוג
4 שימוש רלוונטי בדרכי הוראה -פרוט במזכירות החוג
5 כשירות בתחום הבין אישי -פרוט במזכירות החוג
חובות הסטודנט בקורס: •   הגעה לביה"ס לצפייה במורה והעברת שיעורים פרונטאליים:
א.   במהלך כל השבוע הראשון ללימודים בביה"ס ועד עשרה ימים ראשונים תצפה התלמידה במורה ובכתה, תשתלב בצוות ותסייע בכל הנדרש ממנה.
במקביל תנהל יומן פדגוגי הכולל תצפיות, היכרות עם ביה"ס, התלמידים ועוד- ע"פ הנחיות מדויקות כתובות שתינתנה ע"י המדפי"ת .
ב.   מהלך השנה מדי שבוע התלמידה תצפה בהעברת שיעורים ע"י המורה ותשתלב בכתה כולל סיוע ככל הנדרש.
תתנסה בהעברת 8 שיעורים פרונטאליים בכל סימסטר כולל הכנת מערכי שיעור ורפלקציה עליהם..
תתנסה בהעברת 5 שיעורים קבוצתיים כולל בניית מערכי שיעור ותוכנית לימודים לקבוצה בנושא שייבחר בתאום עם המורה.
המדפי"ת תצפה בהעברת השיעורים ע"י התלמידה בממוצע אחת לשלושה שבועות. לאחר השיעור תתקיים שיחת משוב של המדפי"ת עם הסטודנטית בשיתוף המורה המאמנת.
במקביל תרכז התלמידה את החומרים בתלקיט אירועי הוראה (פורטפוליו) הכולל:
תכנון מערכים בהוראת הקריאה והחשבון ורפלקציה על ביצועם.
פיתוח תוכנית לעבודה בקבוצה ורפלקציה על העברתה. וכן נספחים כדוגמת דפים שחולקו בכתה וכיו"ב.
•   התלמידה תתנסה בעבודה פרטנית במשך כל שבוע, ע"פ חומר שיינתן ע"י המורה. כולל דיווח על עבודתה זו.
•   סעיף מיוחד הינו התנהלות הסטודנטית, הכוללת:
נוכחות והגעה בזמן-
מעורבות פעילה בביה"ס, ובעיקר בכתה.
מהמחצית השנייה כולל ניהול כתה במהלך בוקר שלם, כולל תפילה, הכנסת התלמידים מההפסקה וברכת המזון וכיו"ב.
קשר רציף עם המורה והמדפי"ת ויכולת קבלת משוב ויישומו.
בקורס זה יש חובת נוכחות בכל ימי ההתנסות, כולל הגעה בזמן המתועדות ביומן נוכחות שממלאת הסטודנטית. תלמידה שתאחר / תיעדר ללא סיבה מוצדקת או הודעה מראש תהיה חייבת להשלים אחרת לא תקבל ציון בקורס.
ציון עובר בהתנסות המודרכת הינו: 75
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תלקיט
הוראת שיעורים
רשימה ביבליוגרפית:
ספרי וחוברות לימוד של שיטת הקריאה הנהוגה בבתי הספר השונים.