הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: המעון והטיפול בפעוטות, 68064.1.1
שם המרצה: סהר מיכל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הגננת תכיר את רצף הגילאים מ 0 ועד 3 בפועל בהתנסות בטיפול משחק ויצירת קשר עם הפעוטות.
2.   הגננת תכיר את מעורבות מקומה של המסגרת החינוכית הראשונה בחיי הילד ובחיי המשפחה
תיאור הקורס: הקורס פותח בפני הגננת את מסגרת החינוכית המעון כחלק שייך ומשמעותי בחייו של הילד, בקורס הגננת נחשפת למצופה מהילד בשלבי התפתחותו הראשונים פיזית, קוגניטיבית חברתית ורגשית,
הגננת נחשפת אל ארגון העבודה ושיתוף הפעולה בעבודת הצוות במעון.
הקורס מרחיב את הסתכלותה של הגננת ברצף התפתחותו של הילד ומאפשר לה לגלות את ההשלכות העתידיות בהתפתחותו ,
הגננת מצטרפת אל הילד בשלב בין המעבר מהמסגרת החינוכית המעון אל הגן העירוני בכך שהיא מכירה ומודעת להשוואה בין שתי המסגרות ויכולה להבין את הצורך של הילד בקליטה ובהסתגלות בשלבי המעבר.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 היריון , התפתחות העובר ולידה. פגישה עם מיילדת, הגרעין הראשוני הורים וילד דפוסי התקשרות
2 המעון סביבה טיפולית –חינוכית, ארגון הסביבה החינוכית, צוות העובדים, תנאים להעסקת מטפלות
3 דמותה של המחנכת בגיל הרך בעיני הילד וההורה, קשרי גומלין ושותפות בין ההורים והילד.
4 הדמיות בקהילה המעורבים בהתפתחות הילד, טיפת חלב, רופא הילדים, איתור הילד מעוכב התפתחות לבין התפתחות נורמטיבית עד גיל 3.
5 היגיינה ובריאות (נורמות גדילה, תזונה נכונה רגישות לאלרגניים- סביבה סטרילית )
6 תהליך הגמילה מחיתול, בשלות לעומת ביצוע
7 מעקב התפתחותי של התלמיד במעון, הסתכלות על ילד ותיאור עבודת הצוות שנעשית בתמיכה אליו – תיאור מקרה ,אתיקה מקצועית מהי?
8 •   בטיחות ועזרה ראשונה.
9 התפתחות הילד גילאי 0-3 , רגשית, חברתית וקוגניטיבית
חובות הסטודנט בקורס: תצפית משתתפת בת ארבע שעות הסוקרת דילמה במעון, התלמידה תחפש רקע תיאורטי המאשר או מאשש את התצפית ותעמיק במציאת פתרונות על מנת להבין תהליכים חינוכיים שצפתה או להביא לשינוי בתהליכים שעדין לא נצפו ואנו רוצים להביא אותם לידי שינוי.

התלמידה תנסה בפועל להסביר את תוכנית ההתערבות שבנתה ולאחר התנסות התלמידה תסקור את התהליך בכתב בעבודה מפורטת,

שלב סיכום הצגת רפרנט – התלמידה תביא את התהליך בשלמותו לפני חברותיה בכיתה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 50%
תצפיות במעון 50%
רשימה ביבליוגרפית:
.   מור . נ פלג .נ (1996) ארגון סביבה חינוכית וחינוך להרגלים במעונות יום. משרד העבודה והרווחה. המכון לאמצעי הוראה , ת"א.
2.   צדוק , א (2009)ללא מילים מה הוא אומר לנו? על הבנת ילדים בגיל הינקות הד הגן 36-42
3.   בקר, ע.(2011) מחנכות לגיל הרך כדמיות התקשרות או כשהילד מכנה את המחנכת " אמא" הד הגן, חוברת א, תשס"ה.
4.   שופר אנגלהרד, ע, קליין פ, יבלון ,י(2016) איכות הטיפול בבית ובמעון והתנהגות חברתית בגיל הרך , מגמות, נ(3)238-21 6,
5.   Kultti, Anne; Pramling, Niklas. "Bring Your Own Toy: Socialisation of Two-Year-Olds Through Tool-Mediated Activities in an Australian Early Childhood Education Context", Early Childhood Education Journal, Sep2015, Vol. 43 Issue 5, p367-376
6.   שריר, ט' ושובל, א' (2015). מציאות או דמיון? - מודל גן בראשית: הגננת מתכננת את ההוראה בקפידה ומציבה פיגום, והילדים מובילים את הלמידה באמצעות תנועה מושכלת. דפי יוזמה, 8, 126-103.
7.  
Shin, Minsun. "Enacting caring pedagogy in the infant classroom", Early Child Development & Care. Mar2015, Vol. 185 Issue 3, p496-508

8.   Garvis, Susanne; Lemon, Narelle. "Enhancing the Australian early childhood teacher education curriculum about very young children", Early Child Development & Care, Apr2015, Vol. 185 Issue 4, p549-563
9.   רוז, פלורז, א, (2011) פיתוח יכולת הוויסות העצמי אצל ילדים דרך הפעולות היומיומיות, Young Children, July 2011
10.   כהנוביץ, צ,(תש"ע"( אמרו לך לקחת?!" הצעה לשיפור התקשורת בין מחנכי הגיל הרך לילדי הגן, חוברת ד
11.   Katz; L)1993) Ethical behavior in early childhood education,Washington ;DC:NAEYC
12.   LUST; B;& FOLEY.C(2004)/ first language acquisition: the Essential Readings.malden;MA;Blackwell