הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הכשרה להוראה לגיל הרך, 68026.1.2
שם המרצה: גולדמן בתיה
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 6 ש"ש, 12 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: עבודה מעשית שנה א
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תצפה בהתנהלות של גננת מנוסה בגן הילדים, הסטודנטית תצפה בהתנהגות הילדים ובפעילויותיהם, הסטודנטית תשתלב בצוות הגן ותיתן מענה לילדים בהתאם לנלמד בקורסים התיאורטיים.
תוצרי למידה:
1. הסטודנטית תתכנן פעילויות הוראה בתחומי דעת שונים תוך התייחסות לצרכי הילדים, יעדי למידה ורמת התפתחות הילדים. לדוגמא: סיפור לקבוצה ולמליאה, יצירה, פעילות גופנית, עבודה בקבוצה קטנה, משחקים חברתיים, משחקים דידקטיים.
2. הסטודנטית תלמד צרכנות נבונה של תוכניות לימודים וחומרי למידה מוכנים.
3. הסטודנטית תפעיל שיקולי דעת דידקטיים בבחירת יחידות ההוראה ודרכי ההוראה.
4. הסטודנטית תפעיל הוראה רפלקטיבית ותהליכי בקרה.
5. הסטודנטית תזהה ילדים בעלי צרכים מיוחדים ושונויות בתוך קבוצת הגן.
6. הסטודנטית תתכנן ותנהל דיון תוך יצירת דינמיקה ואינטראקציה בין המשתתפים.
7. הסטודנטית תנהל יום לימודים מתוכנן, תוך שיתוף פעולה עם השותפה וצוות הגן.
תיאור הקורס: הסטודנטית מתנסה בגן ופועלת בהתאם לתכנון היומי שלה. הסטודנטית נחשפת ליום לימודים על כל מרכיביו החברתיים והלימודיים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 לא רלוונטי לאופי נקורס
חובות הסטודנט בקורס: . תלקיט אירועי הוראה.
2. מעורבות פעילה בגן.
3. תכנון פעילויות וביצוען.
4. נוכחות מלאה ביום ההתנסות.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
פרויקט
תלקיט
הוראת שיעורים
רשימה ביבליוגרפית:
לא נמסר