הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הוראת חשבון בגן, 68023.1.1
שם המרצה: סג"ל אורית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תכיר את תוכנית הלימודים בחשבון לגן תוך התייחסות ללימוד מובנה בגישות שונות
לימוד אמצעי הוראה שונים בדרך ישירה ועקיפה. הוראת החומר בדרך חווייתית
תיאור הקורס: 1.   גישות תיאוריות של תהליך ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הרך
2.   מיומנויות חשיבה מתמטיות: סדירה, ספירה, מניה, השוואת קבוצות, תפיסת המספר, ייצוג כמויות, מיון ויוצא דופן.
3.   תוכניות הלימודים השונות לילדים צעירים
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מושג המספר
2 תחושה מרחבית וגיאומטרית
3 מושגים כמותיים בחיי יום יום
4 הסיפור החשבוני
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות, הגשת בחנים לאורך כל הסמסטר, הכנת פעילות מתמטית למעבר ולמפגש
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
תרגילים 20%
בחנים 70%
רשימה ביבליוגרפית:
לא נמסר