הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הוראת חשבון א ב, 68034.1.1
שם המרצה: סג"ל אורית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנט יכיר את תוכנית הלימודים בחשבון לכיתות א' וב' תוך התיחסות
לגישות שונות בהוראת חשבון. במהלך הקורס הסטודנט ילמד שיטות לפתח את החשיבה המתמטית של התלמידים.
הסטודנט יכיר אמצעי הוראה שונים העוזרים ללימוד באופן חוויתי.
תיאור הקורס: הקורס עוסק בהוראת חשבון בכיתות א',ב'. הכרת תוכנית הלימודים של משרד החינוך ולימוד היבטים דידקטיים שונים להעברת החומר בדרך חווייתית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הבנת משמעות פעולת החיבור
2 הבנת משמעות פעולת החיסור
3 חיבור וחיסור בתוך העשרת הראשונה
4 חיבור וחיסור בעשרת השנייה
5 שבירת עשרת
6 חיבור וחיסור בעשרות שלימות
7 הכרת פעולת הכפל
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות פעילה בשיעורים, הכנת מערך שיעור לכיתה, הכנת רצף של כמה שיעורים על אחד מנושאי הלימוד.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 20%
עבודה 80%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
אין
רשימת ביבליוגרפיה רשות
חשבון להורים של רון אהרוני. עמ' 67-80
הוצאת שוקן. 2004.