הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הוראת הקריאה, 68021.1.1
שם המרצה: חדד דבורה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנט יכיר גישות ושיטות קריאה ויבין את ההבדלים ביניהם . יתרגל כתיבת מערך הוראת קריאה לפי כל אחת מגישות הקריאה . כמו- כן יכיר מושגי יסוד ותהליכים התפתחותיים המעורבים בתהליך הוראת הקריאה וקשיים ברכישתה .
תיאור הקורס: קורס זה יעסוק בהכרת גישות ושיטות הקניית קריאה בכיתות א- ב ומוכנות לקריאה בגן הילדים. כמו – כן ידון בסוגיות נלוות להוראת הקריאה ויקנה מושגי יסוד בתהליך רכישת הקריאה ויישומם באמצעות תרגול כתיבת מערכי שיעור ותכנון פעילויות , באופן חוויתי, פעיל ומשמעותי
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הגדרות המושג "קריאה"
2 הכרת גישות קריאה- צלילית, גלובאלית וכו'
3 הכרת שיטות קריאה : "צלילים מספרים", "יש לי סוד" וכו'
4 תהליכים קוגניטיביים ברכישת הקריאה -ארבעת מעבדים
5 שלבי התפתחות הקריאה
6 סוגי לקויות קריאה
7 סימנים מוכנות לקריאה
8 8   משחקי קריאה
9 כתיבת מערכי שיעור בהוראת הקריאה
10 ארגון ספריית הגן
11 תשתית לקראת קריאה וכתיבה
12 הסיפור כאמצעי מקדם בהוראת הקריאה
13 שילוב המדיה בהוראת הקריאה
14 הבנת הנקרא
15 הקריאה והילד בעל הצרכים המיוחדים
16 קריאה בקול ותרומתה לרכישת הקריאה
17 שילוב פעילויות מוכנות לקריאה בסביבת הגן
18 שילוב פעילויות לקראת קריאה בתכני הלימוד בגן
19 תכנון פעילות בהוראת הקריאה בעקבות טקסט סיפורי
20 בעד ונגד הוראת הקריאה בגן הילדים
21 רפרזנטציה של תכנון מערכים בהוראת הקריאה
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות בהיקף 80% , הגעה בזמן והשתתפות פעילה , הכנת תרגיל . סטודנטית שלא תעמוד בחובות הקורס לא תורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש תרגיל , ולא תקבל ציון בקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 20%
השתתפות פעילה 20%
מבחן סמסטר ב 60%
רשימה ביבליוגרפית:
קריאת חובה
1. גליק , ר (2010), "הגישה הנכונה להוראת הקריאה", אתרוג , 48, תל- אביב, הסתדרות המורים, עמ' 33-30.
2. ווהל א', ארדון ר'. ושלו ח' (1998). קריאה, תאוריה ומעשה - לומדים ומלמדים אוריינות. תל אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, כרך ב'.
3. ווהל א', וארדון ר'( 2003), קריאה, תאוריה ומעשה - לומדים ומלמדים אוריינות. תל אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, כרך ג'.
4. שרון, ד' (2006), " ירושלים- משחקים", הד – הגן (ד), תל- אביב, הסתדרות המורים , עמ' 87-84.
5. טוב-לי א'; פריש י' (2014). תיאוריה כבסיס למעשה ההוראה בתחומי הקריאה והכתיבה. קריית שמואל, חיפה , מכללת שאנן.
6. . נויגרשל, פ' (תשס"א), פעמי קריאה, תל- אביב, מופ"ת.
7 .נבו, ע'; וקנין-נוסבאום ו' (2014), "קריאה : משחק ילדים?" , הד- הגן (ג), תל- אביב, הסתדרות המורים , עמ' 40-45.
8. כוכבא, מ (תש"א ), " הקריאה בקול", החינוך, תל- אביב, הסתדרות המורים בארץ- ישראל , עמ' 49-56.

9. קרייזר , ו' (2013), " על קצה הלשון", שיעור חופשי, תל- אביב, הסתדרות המורים , עמ' 21.

10. שימרון, י' (2006), "לקרוא בגיל חמש", הארץ, תל- אביב ,

11. שנהב, ג' (2007), "מחקר: ילדים שיודעים לקרוא לפני כיתה א' מצליחים יותר" , הארץ, תל- אביב, 20/11/2007.

12. שרף, ר' (2019), " ללמוד לכתוב בעידן המחשב", שיעור חופשי, תל- אביב, הסתדרות המורים , עמ' 28.

13. תובל,ח' (2002)," אוריינות בגיל הרך - גישה אקולוגית". בתוך פ' ש' קליין וד' גבעון (עורכות). שפה למידה ואוריינות בגיל הרך ,תל אביב, רמות.
14. תשתית לקראת קריאה וכתיבה (2005), תכנית לימודים לגן הילדים( 2007), משרד החינוך , האגף לחינוך קדם יסודי, ירושלים.
15. "על גישות ושיטות להוראת קריאה" ,מדריך להטמעת החינוך הלשוני בחינוך המיוחד(ג) (2007), נספחים והרחבות האגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך, ירושלים .

16. שלבי רכישת הקריאה על פי המודל של ספיר וסטרנברג, אתר אינטרנט: מתי"א שומרון. http://www.hl.mshomron.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=367381


קריאה מומלצת
1. גיליס , מ' (1987), מן ה"חדר" אל המחשב: מאה שנות הוראת קריאה עברית בישראל, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
2. ליפקה, א' (2013), "הוראת אסטרטגיות להבנת הנקרא" , הד- החינוך, פ"ח, 3, תל- אביב, הסתדרות המורים, עמ' 117-114.
3. צור, ב; סגל, מ'; רום, א' (2012). והילד אומר-רכישת שפה ותקשורת בילדות. תל- אביב, מופ"ת .
3. תובל ח' וגוברמן ע' (2013), טקסטים גרפיים , כלים לטיפוח האוריינות של ילדי הגן, תל- אביב , מכון מופ"ת.