הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: גאומטריה לגיל הרך, 68005.1.1
שם המרצה: סג"ל אורית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנט יכיר וידע בצורה מעמיקה ומקיפה בנושא צורות גאומטריות ותכונותיהם. בנוסף הסטודנט יכיר דרכים דידקטיות שונות להגשת חומר זה לילדי הגן ולתמידי בית הספר היסודי
תיאור הקורס: הכרת צורות גאומטריות דו מימדיות ותלת מימדיות. הכרת התכונות של הצורות והיחסים ביניהם. התפתחות דרכי חשיבה גאומטרית אצל ילדים בגיל הרך והכרת היבטים דידקטיים כללים בלימוד הגאומטריה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 גופים
2 תאוריה של ואן הילה
3 מצולעים
4 ישרים
5 ישרים
6 סימטריה
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות פעילה בשיעורים, הגשת בחנים, הכנת פעילות לחנוכה הקשורה בגופים וצורות גאומטריות ולמפגש
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים
בחנים
השתתפות פעילה
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
אין
רשימת ביבליוגרפיה רשות
פיתוח ההבנה הגאומטרית בגיל הרך, שרית קובלר
מספר חזק 2000, גליון מספר 6, ספטמבר 2003
עמוד 20-23