הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: בעיות נפשיות זיהוי והתמודדות, 68030.1.1
שם המרצה: סגל יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1)   הבנת התנהגות אבנורמאלית של ילדים.
2)   זיהוי התנהגות חריגה.
3)   הבנת ההשלכות המשפחתיות כשבן משפחה לוקה בנפשו.
4)   הקניית מיומנויות כיצד ניתן לעזור לילד ולמשפחתו במצבי התמודדות עם אבנורמליו
תיאור הקורס: בקורס נידונים תכנים הקשורים להכרת עולמו של הילד בעל הצרכים המיוחדים. נבחנות פתולוגיות שעלולות לבוא לידי ביטוי בגיל הרך והשפעותיהן על הילד ועל משפחתו. הדיון יעסוק בהבנת הפתולוגיות, זיהוין ודרכי ההתמודדות והטיפול המתאימים.
התלמידות תידרשנה להיכרות מעמיקה עם פתולוגיות שכיחות בגיל הרך וכן יילמדו באופן מצומצם פתולוגיות פחות שכיחות ופתולוגיות האופייניות לגילאים בוגרים יותר.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מהו נורמאלי ומה אבנורמאלי
2 ההשלכות של חריגות בחברה המודרנית
3 סקירה היסטורית של חקר התפתחות מחלות הנפש
4 חקר מחלות הנפש בעידן המודרני
5 התמודדות עם טראומה
6 פוסט טראומה
7 דחק והשפעותיו
8 דיכאון ודיסטימיה
9 דיכאון בגיל הרך
10 הפרעה דו-קטבית
11 הפרעות חרדה בגיל הרך והתפתחותן
12 פוביות והפרעה טורדנית כפייתית
13 פגיעה עצמית
14 הפרעות תקשורת
15 אוטיזם
16 פיגור
17 תסמונת דאון
18 הפרעות אישיות
19 שיתוק מוחין
20 ליקויי למידה המתפתחים בגיל הרך
21 קשיים בשמירה על קשב וריכוז
22 דרכי זיהוי וטיפול בקשיי ריכוז
23 התעלוות בילדים
24 שיעור סיכום
חובות הסטודנט בקורס: חובות הסטודנט :
1)   השתתפות פעילה בשיעורים.
2)   הגשת תרגילים.
3)   עמידה בבחנים.
4)   הצגת מקרים בפני הכיתה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 20%
השתתפות פעילה 20%
בחנים 60%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפית
1.   אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח. ונוימן, מ. (1993). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה, תל-אביב: פפירוס בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב.
2.   ביטמן, א. ובייט-מרום, ר. (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר, תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
3.   היימן, ט. (2000). ליקויי למידה, תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
4.   יובל, י' (2001). סערת נפש. הוצאת קשת. פרקים 2, 8, 12, 16. חובה
5.   מלמד-כהן, ר. (1997). הילד החריג והחינוך המיוחד – על פי מקורות ביהדות. ירושלים.
6.   מנור,א. וטיאנו, ש. (2001). לחיות עם הפרעת קשב וריכוז ADHD. תל-אביב: הוצאת דיונון אוניברסיטת תל-אביב.
7.   צ'ת'יק, מ. (2004). שיטות בפסיכותרפיה של הילד – אסטרטגיות פסיכודינמיות, חולון: הוצאת אח.
8.   קרסון, ר. בוצ'ר, ג'. ומינקה, ס. (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים. תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. במהלך הקורס נדרשת קריאה של פרקים מספר זה על פי קצב התקדמות הקורס.
9.   רחמימוב, ר. (2004). מהפכת המוח – תקשורת, מחלות נפש וסמים, ירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון-ליר.
10.   Chess, S. and Hassibi, M. (1986). Principles and Practice Of Child Psychiatry. New York Plenum; chapter 14.
11.   Johnson, MH. Gliga, T., Jones, E., Charman, T (2015) Annual Research Review: Infant development, autism, and ADHD- early pathways to emerging disorders, JCPP, 56(3), 228-247.
12.   Schaefer, C. E. and Milman, H. L. (1994). How to Help Children with Common Problems. NJ: Aronson. Pp 74-84.
13.   Sadock B. J., Sadock, V. A. & Ruiz, P. (2015). Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry (11th edition). Wolters Kluwer. Ch. 11-12 (pp. 437-464).