הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: אומנות לגיל הרך, 68007.1.1
שם המרצה: מישר רבקה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.הכרות מעמיקה עם מרכיבי השפה החזותית.
2.הגברת המודעות לחשיבות פיתוח היצירתיות בשפה החזותית.
3.לימוד והתנסות בדרכים להוראת אמנות בגיל הצעיר.
4.לימוד דרכי הוראה של טקסטים חזותיים בגן ובכיתות הנמוכות בביה"ס.
5.יכולת קישור ויישום בין תכנים ומטרות בשפה החזותית.
תיאור הקורס: בקורס נלמד באופן תאורטי ומעשי את "שפת האמנות"
נתמקד במרכיבי השפה החזותית,חומרים,פיתוח יצרתיות בגיל הרך.
דרכי עבודה וחשיבותן באמנות ויצירה בגיל הרך.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 . חינוך ליצרתיות ויצרתיות בגיל הרך
2 מרכיבי השפה החזותית -צבע,קו,צורה,קומפוזיציה
3 מרכיבי השפה החזותית -צבע,קו,צורה,קומפוזיציה
4 מרכיבי השפה החזותית בעיצוב סביבה לימודית.
5 מרכיבי השפה החזותית בעיצוב סביבה לימודית.
6 . דרכי הוראה של יצירות אמנות בגן ובכיתות הנמוכות בביה"ס
7 ציור דיוקן ודמות,דיוקן משפחתי וקבוצתי.
8 יצרות אמנות במעגל השנה.
9 מיחזור בתהליכי יצירה.
10 עיצוב סביבה לימודית בגן.
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות פעילה
הגשת המטלות במהלך הקורס
הגשת עבודת סיכום
קריאה של מאמרים מהבביליוגרפיה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
עבודה 45%
תרגילים 45%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
ברק ברוריה, בחן ובקלות נטפח סביבה חינוכית, גדרה, 1003
ברק ברוריה, בחן ובקלות נטפח שוחרי אמנות ותרבות, גדרה, 1998
מירון חנה, ילדים נפגשים עם יצירות אמנות, הוצאת האגף לתכניות לימודים, תשנ"ח
מירון חנה, דיאלוג בין ילדים לבין אמנות מודרנית, הוצאת א"ח, 1991
לנדאו אריקה, יצירתיות, גומא, 1973
רביד שרית, מה בעצם הצעה לתכנון לימודי רב לימודי ורב ממדי, מעלות, תשס"א
רחל שליטא, דיאלוג עם אמנות, מכון מופת 2013
רחל שליטא,חינוך בעידן חזותי,מכון מופת 2005
מראות, מוזיאון ישראל ירושלים משרד החינוך והתרבות והספורט, האגף לחינוך קדם יסודי
ליהי ספיר, דיוקן, אגף הנוער, מוזיאון ישראל, 1996
ת. תובל, ע. גוברמן, טקסטים גרפים, כלים לטיפוח האוריינות של ילדי הגן, מכון מופת 2013

רשימת ביבליוגרפיה רשות
אורבך, נונה, רוח החומר: טיפול באמנות - מהלכיםם והתנסויות, א"ח, 1997
אורבך, נונה וגלקין לילך, רוח וחומר, א"ח, 1997